Gå till innehållet

Hon samlar Europas arkitekter för att hjälpa Ukraina

När kriget bröt ut agerade den europeiska arkitektorganisationen ACE snabbt för att inkludera de ukrainska arkitekterna i gemenskapen.
– Att vi redan pratar om återuppbyggnad handlar mycket om att inge hopp och styrka, säger ACE:s ordförande Ruth Schagemann.

Ruth Schagemann hade varit ordförande för den europeiska arkitektorganisationen Architects council of Europe, ACE, i några månader när kriget i Ukraina inleddes.

– Det var ett fullständigt förödande besked att kriget brutit ut. Att det skedde i ett land nära våra medlemsländer gjorde att vi ville agera snabbt, säger Ruth Schagermann.

Efter ett extrainsatt styrelsemöte skickades ett officiellt uttalande ut där ACE fördömde invasionen och visade solidaritet för sina ukrainska kollegor. Kort därefter fick de kontakt med vice presidenten för den ukrainska arkitektorganisationen, Olena Oliynyk. Hon befann sig på flykt när hon via länk deltog i ett känslosamt möte med ACE:s styrelse.

– Vi blev förvånade över att hon redan i vårt första samtal pratade om att återuppbygga Ukraina, vi hade inte ens börjat tänka tanken. Vi förstod att det handlar mycket om att inge dem hopp och styrka att redan nu tala om ett framtida Ukraina, säger Ruth Schagemann.

Några dagar efter att kriget brutit ut skulle Ruth Schagemann träffa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och representanter från EU-parlamentet för att diskutera idéer för New European Bauhaus, ett EU-initiativ om att nå klimatmålen genom tvärdisciplinära samarbeten. Ruth Schagemann hade förberett sig väl men svängde helt om inför mötet.

– Vi vände oss direkt till Ursula van der Leyen och frågade vad vi arkitekter kan göra för att stödja Ukraina. Under samma möte fattades beslutet om att ambitionerna för New European Bauhaus också ska omfatta Ukraina.

Det innebär att flera europeiska fonder riktas mot att stödja Ukraina, i den första fasen för katastrofhjälp som tillfälliga boenden och senare för en mer långsiktig återuppbyggnad. Ukrainska arkitekter och konstnärer kan också söka ekonomiskt stöd hos fonderna, till exempel hos Creative Europe.

– Ukraina inkluderas nu också officiellt i det nätverk av länder och städer som utbyter kunskap och idéer med varandra inom ramen för New European Bauhaus, säger Ruth Schagemann.

Arkitektorganisationen ACE har arbetat vidare med frågan under våren. Den ukrainska arkitektorganisationen har upptagits som observerande medlem och ACE har satt samman arbetsgruppen European architects for Ukraine där bland andra Olena Oliynyk ingår. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med henne och flera andra representanter för arkitektorganisationen i Ukraina. Från att ha varit på flykt i början av kriget är de nu alla tillbaka i västra Ukraina.

– Vi trodde först att de alla ville fly landet, men det är fast beslutna om att stanna kvar och bidra med sin kunskap för att bygga upp landet igen. Men de pratar inte bara om att bygga tillbaka det som varit utan också om att det är nödvändigt att fundera över hur ett nytt framtida Ukraina ska byggas, säger Ruth Schagemann.

Också Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bett om hjälp av EU-länderna för att bygga upp landet, bland annat i ett tal i Sveriges riksdag. Men återuppbyggnaden kommer att kräva enorma resurser och behöva göras snabbt och det Ruth Schagemann, och många med henne, befarar är att det kan bli likriktat och med bristande kvalitet.

Det kommer att behövas enorma mängder bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur och det finns förstås risker med att bygga så mycket snabbt

Ruth Schagemann

– Det kommer att behövas enorma mängder bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur och det finns förstås risker med att bygga så mycket snabbt. Samarbeten inom EU kommer bli oerhört viktiga, men vi försöker också betona att återuppbyggnaden måste ske i samarbeten med de ukrainska arkitekter som har kunskap om platsen, säger hon.

I Ukraina förstörs också mycket av landets kulturarv som kyrkor och en viktig fråga blir vad av det förstörda som ska rekonstrueras.

– Det är en klassisk fråga för arkitekter att hantera hur det som förstörts ska återskapas och till vilken grad. Det kan också finnas andra sätt att återskapa och återbygga en identitet och det kommer vi att behöva diskutera, säger Ruth Schagemann.

Sedan kriget i Ukraina startade har många arkitekter i Europa engagerat sig för att ta emot flyktingar. I flera länder har också initiativ tagits för att föra samman arkitekter från Ukraina och andra länder för att samarbeta i arbetet med återuppbyggnaden, eller för att ge ukrainska arkitekter arbetstillfällen. ACE har till exempel haft kontakt med organisationen Emergency architects som har lång erfarenhet av arbete i katastrofsituationer för att se hur de kan samarbeta.

– Mycket av hjälparbetet kommer från marken. Inom arbetsgruppen European architects for Ukraine diskuterar vi hur vi kan samverka med frivilligorganisationer och då handlar det om att utbyta kunskap i båda riktningarna. Inom ACE pratar vi inte så mycket om de temporära lösningarna, men vi vill gärna vara med i diskussioner om hur tillfälliga lösningar senare kan återbrukas för andra syften, säger Ruth Schagemann.

Sedan hon tillträdde som ordförande i ACE har hon försökt lära känna de olika nationella arkitektorganisationerna och därför besökte hon Stockholm i början av juni. Hon träffade då riksarkitekten Helena Bjarnegård och representanter från Sveriges Arkitekter, Arkdes och Stockholms stadsbyggnadskontor. En av de stora frågorna var just arbetet med att hjälpa de ukrainska arkitekterna med återuppbyggnaden. Samtidigt som hon befann sig i Stockholm hölls en digital konferens mellan flera borgmästare i de ukrainska städerna om återuppbyggnaden. ACE hade skickat med ett uttalande till konferensen som tydligt fördömer kriget och stöder Ukrainas kamp för demokratiska värden.

– Vi skrev också att det är viktigt att myndigheterna samarbetar både med arkitekter och invånare för att bygga upp landet och att deras europeiska kollegor finns här för att stödja med kunskap när de definierar sin framtid, säger Ruth Schagemann.

Mer om Ukraina

Mer att läsa