Gå till innehållet

Ukrainska arkitekter utbildas i Sverige

Under ett år ska 24 ukrainska arkitekter få kunskap om europeiska metoder för hållbarhet och kulturarv.

Tolv team bestående av 24 ukrainska arkitekter har efter en ansökningsperiod valts ut att delta i ett kompetensutvecklingsprogram i Sverige, CPD Ukraine. Nu ska de vidareutbildas i metoder för att utveckla städer, arbeta för hållbarhet och ökad medborgardemokrati och att kartlägga kulturarv. Ett mål med utbildningen är också att deltagarna ska kunna ta med sig kunskapen till redan pågående projekt i kommuner i Ukraina.

– Syftet är att ge ukrainska arkitekter förståelse för ett europeiskt sätt att arbeta med frågorna, säger Pehr Mikael Sällström, som är programdirektör för utbildningen.

Utbildningen genomförs som ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och den ukrainska arkitektorganisationen NUAU och är en del av det europeiska projektet Ureherit, architects for heritage in Ukraine. Officiellt deltar 24 ukrainska arkitekter i tolv team i utbildningen, men i de flesta ingår fler personer än så.

– Deltagarna representerar olika typer av utmaningar över hela Ukraina. Vi har särskilt prioriterat deltagare som arbetar med projekt nära ockuperade områden, så kallade gränszoner, säger Pehr Mikael Sällström.

Den 14–17 maj kommer delar av teamen till Stockholm för ett första seminarietillfälle som består av studieturer, seminarier och workshops. Utbildningen innehåller ytterligare fem seminarietillfällen, varav två i Ukraina, för att avslutas i Malmö i maj 2025.

– En förhoppning är att kunna para ihop pågående ukrainska projekt med svenska. Det handlar om ett ömsesidigt lärande, och inte om att svenska arkitekter ska få uppdrag i Ukraina, säger Pehr Mikael Sällström.

Mer om Ukraina

Mer att läsa