Gå till innehållet

Arkitektkontoren tar upp vitt skilda ämnen i Almedalen

Åtminstone sex arkitektföretag återfinns bland arrangörerna som ordnar egna seminarier under årets politikervecka i Almedalen. Ämnena sträcker sig från stilideal i Göteborg och dyra detaljplaner till stadsträd och kontorsfastigheternas framtid.

Inför årets Almedalsvecka har aviseringarna på Linkedin duggat tätt från enskilda arkitekter som avser vara på plats i Visby och som ställer sig till förfogande för panelsamtal och möten.

Bland de officiella arrangörerna av seminarier och andra evenemang under de fyra dagarna återfinns i skrivande stund en dryg handfull arkitektföretag.

White och Wingårdhs arrangerar tillsammans seminariet Sanningen om Göteborg. Kvalitet, dådkraft och stilideal står på agendan och en fråga som ska besvaras i panelsamtal med bland andra Gert Wingårdh och Jacob Sahlqvist är Går det att lära något om kvalitet, vem har nytta av den och vad är den till för?

– Vi hoppas på ett samtal om stadsutveckling. Både White och Wingårdhs vill bidra till samtalet om städers gestaltning. Vi kommer att använda exempel från flera städer och visa på vikten av förankring, demokratisk diskussion och konkreta idéer, säger Gert Wingårdh till Arkitekten.

Strategisk arkitektur fokuserar i sitt seminarium på frågan Vad kostar en detaljplan? som ska diskuteras av Jan Ytterborn och Johanna Munck från Strategisk arkitektur, en fastighetsutvecklare, en politiker samt en representant från Stockholms Handelskammare. Utgångspunkt är uppfattningen att detaljplaneprocesser ofta blir ”långa och kostsamma”.

Ekologigruppen och Trädkontoret fokuserar i stället på städers grönska med seminariet Hur grön är din stad – hur kan träd klimatsäkra städer och bidra till folkhälsan? Sweco architects arrangerar ett flertal seminarier på ämnet hållbarhet med rubriker som Cirkulär omställning, Stadens om kolsänka och Klimatneutrala städer 2030. 

BAU arrangerar tillsammans med ett antal fastighetsbolag ett seminarium med titeln Klarar sig staden utan kontoret? ”När vi nu går in i en ny epok där det digitala arbetssättet i allt större grad tar över och vi tvingats ompröva ett antal gängse sanningar de senaste åren ställs frågan om kontorets framtid onekligen på sin spets”, lyder beskrivningen.

Bland arrangörerna finns även flera kommuner, exempelvis Stockholms stad som ska diskutera ämnen som Så kan en socialt hållbar bostadsförsörjning bli verklighet. Byggbolagen är förstås också på plats och ett seminarium ordnat av bland andra Skanska bär den mer uppmanande titeln Sätt fart på tillväxten – bygg mer i attraktiva lägen.

Sveriges Arkitekter har i år inget eget arrangemang i Almedalen men tre personer från förbundskansliet är på plats: förbundsdirektör Tobias Olsson, samhällspolitiska chefen Margareta Wilhelmsson samt dito utredaren Anki Kaplan.

– Vi är där för att delta i olika paneler. Vi har möten inbokade med politiker och andra relevanta aktörer men vi är också där för att lyssna och ta del av politikutvecklingen kring våra frågor, säger Tobias Olsson.

Årets Almedalsvecka startar den 25 juni och pågår till den 28 juni.

Mer att läsa