Gå till innehållet

Regeringen vill att Arkdes blir del av Moderna museet

Regeringen har tillsatt en utredning för att ta reda på hur Statens centrum för arkitektur och design, Arkdes, kan inordnas i Moderna museet.

Det är utredaren Thomas Pålsson som fått uppdraget att utreda inte om utan hur Arkdes uppgifter kan inordnas i Moderna museet. Han ska också se över om även Statens konstråd kan gå samma framtid till mötes.

Regeringen hänvisar till lågkonjunktur, teknologiskt och pedagogiskt omvandlingstryck och förändrade publikmönster och att den statliga förvaltningen måste vara ”kostnadseffektiv och ändamålsenligt organiserad”.

– Syftet med uppdraget är att se över hur en samlad myndighet kan bli ett starkare nav inom konst-, arkitektur-, form- och designområdet såväl nationellt som internationellt och bidra till att främja allas möjlighet till konstupplevelser och bildning i ett landskap där konstdiscipliner ständigt möts och utmanas, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande.

Arkdes är sedan tidigare i vår stängt för renovering och nyöppningen har sedan tidigare aviserats uppskjuten till den 27 september. Tidigare överintendenten Kieran Long lämnade myndigheten i februari och ännu har ingen ny tjänst utlysts utan det är tillförordade överintendenten Karin Nilsson som håller i ledarskapet.

Enligt Arkdes pressansvariga Maria Östman kom regeringens utredning som en överraskning och hon hänvisar frågor till regeringen.

– Informationen är ny för oss. Arkdes kommer att återöppna bättre än någonsin enligt plan 27 september, skriver hon i ett mejl till Arkitekten.

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson säger att förbundet följer utvecklingen. Han menar att i den sämsta av världar är det hela en “nedprioriteringssignal” som kan ses i kontexten av produktivitetskommissionen och försämring av byggreglerna

– Det är för tidigt att uttala sig och vi kommer följa detta noggrant och försöka komma in i utredningen under hösten. Jag är spontant inte så orolig för utställningsverksamheten men framför allt för den viktiga verksamheten kopplad till gestaltad livsmiljö, säger Tobias Olsson till Arkitekten.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2025.

Mer om Arkdes

Mer att läsa