Gå till innehållet

Arkitekter bygger flyktingboenden i Polen och Ukraina

I Polen har tillfälliga boenden för flyktingar byggts enligt ett system av japanska arkitekten Shigeru Ban. Nu monteras modulerna också i Lviv i Ukraina. 
– När flyktingarna för första gången på länge får avskildhet kan de andas ut och kanske gråta. Det är en viktig del i omhändertagandet, säger polska arkitekten Jerzy Łątka.

Några dagar efter Rysslands invasion av Ukraina föreslog den japanska arkitekten Shigeru Ban att de tillfälliga boenden han utvecklat efter naturkatastrofer skulle användas för flyktingar från Ukraina. Konstruktionen av ihåliga pappersrör och tyger kan snabbt och billigt produceras på plats, byggas upp och enkelt rivas. Uppbyggda moduler ger avskildhet för flyktingar som behöver stanna och vila under en kortare tid.

Shigeru Ban tog upp frågan i det europeiska råd han ingår i inom EU-initiativet New European Bauhaus. Den polska arkitekten Hubert Trammer, professor vid Lublin tekniska universitet, sitter i samma europeiska arkitekturråd. Han koordinerade sina kontakter i den polska staden Chełm, sökte donationer och kontaktade Jerzy Łątka, polsk arkitekt och professor vid Wrocławs tekniska universitet. Tillsammans organiserade de arkitektstudenter från flera polska arkitektskolor att bygga upp systemet i en nedlagd stormarknad i Chełm, 25 kilometer från gränsen till Ukraina. Några dagar senare var de båda på plats med Shigeru Ban när den första bussen med flyktingar från Ukraina kom fram till Chełm. Tillsammans mötte de utmattade men lättade flyktingar.

– För första gången på länge kunde de andas ut och lägga sig på en säng. De är i första hand tacksamma över att ha blivit räddade och de verkar uppskatta den avskildhet och vila de kan få på platsen. Många som kommer är oroliga över sina anhöriga som är kvar i Ukraina och vill därför vara kvar nära gränsen, säger Hubert Trammer.

Jerzy Łątka som tidigare arbetat för Shigeru Ban i Japan fick snabbt kontakt med en fabrik som kunde producera papperstuber för 1 200 enheter på bara några dagar. Eftersom systemet byggs upp i befintliga offentliga lokaler finns redan toaletter och vatten på plats och duschar har byggts upp på ett par dagar.  Trots enkelheten i boendet anser Jerzy Łątka att den avskildhet systemet kan ge har stor betydelse för de människor som får landa där. Han talar om flyktingmottagande i tre steg där det första handlar om det första mottagandet.

– Boendet är då tänkt att fungera som en första plats att vila på under allt från några timmar till ett par dagar. När flyktingarna för första gången på länge får ställa ifrån sig sina saker i ett eget rum så gör avskildheten att de kan andas ut och kanske gråta. Det är en viktig del i omhändertagandet, säger Jurek Łątka.

Moduler med plats för ett 100-tal bäddar har byggts upp i ett konstgalleri vid järnvägsstationen i Wrocław i Polen.

320 enheter har byggts upp i Chełm och ett 60-tal i ett konstgalleri vid järnvägsstationen i staden Wrocław. Nu diskuteras liknande lösningar i Warsawa, Poznan och i Gdansk och många polska arkitekter hör av sig om hur de kan hjälpa till. I Slovakien, dit också många flyktingar kommer, pågår också en process för att kunna bygga upp modulerna nära gränsen till Ukraina.

Jerzy Łątka betonar vikten av att också utveckla andra typer av boenden där flyktingar kan stanna under längre perioder.

–  De behöver få större akustisk avskildhet och kunna låsa in sina saker för att ge sig iväg för registrering och för att eventuellt söka jobb, säger han.

I sporthallen i Lviv har det hittills byggts upp moduler med plats för drygt 100 bäddar. Många ukrainska arkitekter och studenter deltog i arbetet.

Den 17 mars fraktades resten av enheterna, nästan 800, till staden Lviv i Ukraina, nära Polens gräns där de har byggts upp i en sporthall. Många av volontärerna är arkitekter och arkitektstudenter från skolan i Kharkiv. När systemet av pappersrör kom till Lviv delade de upp sig i olika grupper för att organisera arbetet. En av de ukrainska arkitekter som varit på plats är Mykhailo Shevchenko vars arkitektföretag samarbetar med andra arkitekter, myndigheter och specialister för att utveckla boenden för flyktingar.

– Det har inte varit något problem att hitta människor som kan hjälpa till. Alla ukrainare arbetar nu tillsammans för att hjälpa varandra och skänker material, varor och sin tid, skriver Mykhailo Shevchenko i ett mejl.

Modulerna av pappersrör och tyg byggs upp i olika storlekar. Varje modul har mellan två och fyra tältsängar och ger en viss avskildhet.

Enligt Mykhailo Shevchenko ska systemet också kunna användas för att bygga avskildhet i skyddsrum.

– Vi ser att många som kommer hit uppskattar den tillfälliga avskildhet de kan få. De flesta tillbringar en eller två nätter i flyktingboendet och tar sig snabbt vidare till Polen eller andra länder, skriver Mykhailo Shevchenko.

 

Paper partition system

Paper partition system, PPM-system, har tagits fram och utvecklats allt eftersom av den japanska arkitekten Shigeru Ban och har tidigare använts efter naturkatastrofer i Japan och Indonesien. Systemet är byggt av ihåliga pappersrör som kläs med textilier för att skapa rumslighet och avskildhet. Modulerna kan anpassas i storlek. Materialet ska snabbt och billigt kunna produceras på plats och enkelt kunna rivas ner.

Mer om Ukraina

Mer att läsa