Gå till innehållet

”Jag vill skapa hopp för invånarna i Mykolaiv”

I mitten av maj startade en utbildning för ukrainska arkitekter om svenska metoder för hållbarhet, medborgardialog och kulturarv.
– När kriget är slut ska vi vara redo att använda vår kunskap för att bygga upp vårt land igen, säger Maria Tokar, en av de ukrainska arkitekter som var på plats under det första kurstillfället i Stockholm.

Samtidigt som kulturminnesskyddade byggnader i Ukraina fortfarande förstörs av ryska attacker pågår ett arbete för att återuppbygga och rekonstruera det som raserats. Men det tar tid att bygga upp samarbeten med ukrainska och internationella experter och med lokalbefolkningen.

– Det är en lång process att bygga upp Ukraina igen, och vi behöver börja redan nu. Det här är tiden för studier, att ta fram förslag och att involvera invånare, säger Maria Tokar.

Hon var på plats i Stockholm i mitten av maj för den första av fem konferenser inom det svenska kompetensutvecklingsprogrammet CPD Ukraine. Under den över ett år långa utbildningen ska ukrainska arkitekter få kunskap om europeiska metoder för hållbarhet, medborgardemokrati och att kartlägga kulturarv.

Ett mål med utbildningen är att deltagarna ska ta med sig kunskapen till redan pågående projekt i kommuner i Ukraina. Deltagarna representerar olika typer av utmaningar över hela Ukraina och projekt nära ockuperade områden är särskilt prioriterade.

Personer sitter vid bord med bärbara datorer och böcker, och deltar i en föreläsning i ett bibliotek med bokhyllor och skulpturer i bakgrunden.

Flera av de ukrainska deltagarna i utbildningen mötte svenska experter på Konstakademin den 15 maj, under den första av totalt fem konferenser. Övriga ukrainska deltagare deltog via länk.

Maria Tokar samarbetar med chefsarkitekten och en kommunarkitekt i Mikoloiv. Staden i sydöstra Ukraina har varit hårt drabbad under kriget med nästan daglig beskjutning. Många invånare deltar i kriget, många har skadats och byggnader har förstörts. Staden har också stora problem med sin vattenförsörjning, särskilt efter att den viktigaste vattentäkten förstördes under en rysk attack förra året.

Projektet handlar om att renovera en tidigare militärbyggnad i staden, det så kallade Officershuset, byggt 1824, och att anpassa det till att fungera både som vetenskapscentrum och kulturnav. Huset förstördes under andra världskriget för att sedan anpassas för sovjetstaten. När invasionen av Ukraina började för två år sen var byggnaden den första plats invånarna samlades vid, och den har blivit en viktig symbol för motståndet.

– Vi behöver bevara och restaurera vårt kulturarv eftersom det påminner oss om vår historia och stärker vår ukrainska identitet. Det är också viktigt att det finns platser där människor kan samlas och få stöd. Jag vill bidra till att skapa en positiv energi och ett hopp för invånarna, säger Maria Tokar om varför de vill restaurera byggnaden.

Teamet vill restaurera en tidigare officersbyggnad i staden Mikoloiv i södra Ukraina. Huset har fungerat som samlingsplats för invånarna sedan den ryska invasionen inleddes, men skadades 2022 av ryska missiler.

Hon började samarbeta med stadens kommunarkitekter redan för två år sen, när hon inte långt efter att den ryska invasionen inletts bjöds hon in att delta i volontärprojekt i Mikoloiv, som en del av sin doktorandutbildning. Hon valde att utforma en vattenpark, med gröna ytor kring en ny vattentäkt, med utrymmen för skyddsrum och med tillgänglighetsanpassning. Maria Tokar påpekar att behovet att anpassa offentliga rum för rörelsehindrade har ökat eftersom många av stadens invånare har skadats i kriget.

– Människor behöver platser där de kan leva ett normalt liv och må bra, också under krig. Jag ville skapa en plats som kompenserar för all stress. När jag presenterade projektet för invånarna i Mykolaiv och fick bra respons insåg jag att det gav mig en mening med mitt liv att få bidra med min kunskap, säger hon.

Under det första kurstillfället av CPD Ukraine i Stockholm har hon fått se presentationer av alla projekt i programmet, höra föreläsningar från experter, gå på studieturer och delta i workshops med övriga deltagare.

– Programmet har lyft många viktiga frågor, inte bara om kulturarv utan också om hållbarhet, återbruk, stadsplanering och material. Det har varit värdefullt för mitt projekt som inte bara hanterar restaurering utan också är ett urbant projekt, säger Maria Tokar.

Fem kvinnor sitter på en scen, håller mikrofoner och deltar i en paneldiskussion. Bakom dem finns en vägg av trä och en projektorduk.

Svenska arkitekten Tina Wik berättade om erfarenheter av återuppbyggnad av kulturarv. I panelen på Konstakademin i maj satt också kursdeltagaren Oksana Horoshavina, Olena Oliynik som är vice ordförande för ukrainska arkitektförbundet, kursdeltagaren Mariana Kaplinska och Henriette Ejstrup som är adjunkt på Kungliga akademin i Köpenhamn.

Under delar av programmet bjöds svenska arkitekter och kulturarvsexperter in att diskutera projekten med de ukrainska deltagarna. Ett mål med utbildningen är att sammanföra parter från Sverige och Ukraina för att de ska kunna fortsätta samarbeta. Maria Tokar har knutit flera kontakter för teamets projekt.

– En fråga för oss har varit hur vi ska hantera den sovjetiska symboliken i byggnader och monument, som i den militärbyggnad vi vill restaurera. Här har jag kunnat diskutera den frågan med experter. Jag var lite osäker på vår idé att programmera byggnaden för olika funktioner, men nu har jag fått bekräftelse på att vi är på rätt väg.

Kompetensutvecklingsprogrammet CPD Ukraine

Utbildningen CPD Ukraine, Continuous Propessional development program on sustainable development with heritage, genomförs som ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och den ukrainska arkitektorganisationen NUAU.

Utbildningen är en del av det europeiska projektet Ureherit, architects for heritage in Ukraine. Utbildningen innehåller totalt fem seminarietillfällen, varav två i Ukraina, för att avslutas i Malmö i maj 2025. Tolv team med totalt över 40 deltagare deltar med pilotprojekt.

Mer om Ukraina

Mer att läsa