Gå till innehållet

Ukrainas president ber svenska arkitekter om hjälp i återuppbyggnaden 

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber svenska arkitekter, företag och staten att delta i återuppbyggnaden av Ukraina.  
– Ukraina var vackert. Det kommer att bli ett storslaget land, sa Zelenskyj i talet. 

Under riksdagens möte den 24 mars hade Ukrainas president bjudits in att tala via videolänk. I sitt tal tackade han Sverige för det stöd landet gett och ger Ukraina. Han betonade att Ryssland inte gör skillnad mellan militära och civila mål och att en stor del av landets infrastruktur förstörs. Han bad nu Sverige om att bidra till återuppbyggnaden av landet.

– Jag är övertygad om att vi gemensamt kommer att återupprätta freden och det är därför vi måste fundera över hur vi kan restaurera och återuppbygga Ukraina igen efter kriget. Den dagen kommer att komma, sa Volodymyr Zelenskyj.

Under talet riktade sig Zelenskyj särskilt till svenska arkitekter för att bidra till återuppbyggnaden.

– Vi vill bjuda in svenska arkitekter, företag och staten att delta i detta historiska projekt. Sverige är det första land vi föreslår det här projektet för. Man kan ha vänorter eller vänföretag för att hjälpa till med återuppbyggnaden. Jag är övertygad om att ert land, era handlingar, er kärlek till ert land och ert sätt att organisera samhället skulle vara till mycket stor nytta för oss, sa Zelenskyj i talet.

Sveriges Arkitekter reagerade genast på Zelenskyjs tal och organisationen har svarat på hans inbjudan genom att skicka ett brev till kultur- bostads- och biståndsministrarna för att beskriva hur arkitekters kompetens kan tas tillvara för att stödja återuppbyggnaden av Ukraina.

– Vi vill berätta om det arbete vi har påbörjat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Mycket av det handlar om vad som ska komma sen, när Ukraina ska återuppbyggas, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter.

Ett av de projekt som nämns i brevet är den dialog som pågår mellan Sveriges Arkitekter och flera andra aktörer om hur arkivmaterial med ritningar kan säkras för framtida återuppbyggnad av de byggnader som nu förstörs i Ukraina.

Sveriges Arkitekter har sedan Rysslands invasion haft regelbundna samtal med Architects Council of Europe, ACE, om hur de europeiska arkitektorganisationerna kan samarbeta för att stödja ukrainska arkitekter. Ett av de stora projekt som pågår i Europa är initiativet New European Bauhaus som bland annat syftar till att restaurera Europa samtidigt som nya klimatmål ska nås. Efter Zelenskyjs tal i riksdagen har Sveriges Arkitekter haft kontakt med ACE via den svenska styrelsemedlemmen Carl Bäckstrand.

– Det pågår nu diskussioner om att rikta om pengar inom New European Bauhaus till att återskapa kvalitativa livsmiljöer i Ukraina på ett klimatsmart sätt, säger Tobias Olsson.

Tobias Olsson kommenterar också Zelenskyjs förslag att svenska städer och företag ska samarbeta med vänorter eller vänföretag i arbetet med återuppbyggnaden.

– Det kan vara en stor styrka att samarbeta mellan vänorter. Sverige har också goda förutsättningar för att göra det med en unikt hög arkitektkompetens inom kommunerna. Det här är också något som kan systematiseras på europeisk nivå och också där har vi bra förutsättningar med det välorganiserade samarbete vi har genom Architects Council of Europe, säger Tobias Olsson.

Zelenskyj betonar i sitt tal också Sveriges kunskap om att bygga goda livsmiljöer.

– Jag tror att Sverige har bra renommé inom det området och också inom internationellt utvecklingsarbete. Vi har starka institutioner och ett väl organiserat civilsamhälle, säger Tobias Olsson.

Förutom utmaningen med att återuppbygga Ukraina arbetar Sveriges Arkitekter bland annat med frågor om hur arkitekters kompetens kan komma till nytta när Ukrainska flyktingar ska tas om hand i Sverige. Förbundet har också inlett samtal med Arbetsförmedlingen om ukrainska arkitekter som kommer till Sverige.

Mer om Ukraina

Mer att läsa