Gå till innehållet

Elva europeiska aktörer går samman i projekt för Ukraina

Det europeiska kulturprojektet Ureherit, om återuppbyggnad i Ukraina, håller sin första konferens i Lviv i oktober. Sveriges Arkitekter är en av de deltagande organisationerna.

Elva arkitekturinstitutioner, bland dem Sveriges Arkitekter, har gått samman i det europeiska kulturprojektet Ureherit, architects for heritage in Ukraine. Syftet är att skapa en plattform för samarbete mellan ukrainska och europeiska arkitekter i återuppbyggnaden av Ukraina, och att se kulturarvet som en resurs i det arbetet.

Den 13 oktober anordnas projektets första publika konferens i Lviv i Ukraina. Runt 200 personer väntas delta på plats i Lviv, representanter från bland annat Ukrainas regering, flera ukrainska arkitektur- och kulturarvsorganisationer och från några av de elva arkitektorganisationer som ingår i Ureherit. Övriga organisationer deltar via länk, bland annat fyra representanter från Sveriges Arkitekter.

De elva arkitekturorganisationer och -institutioner som ingår i projektet Ureherit har tillsammans fått en miljon euro från EU-fonden Creative Europe för att under tre år driva projektet. Sveriges Arkitekter har av det fått motsvarande 1,75 miljoner kronor med motkravet på en medfinansiering på 200 000 kronor, för att driva ett projekt enligt det övergripande målet.

Under konferensen i Lviv ska alla organisationer inom Ureherit presentera sina projekt. Pehr-Mikael Sällström, som är samordnare för Ukraina-frågor på Sveriges Arkitekters kansli, ska presentera Sveriges Arkitekters bidrag, en kurs i kompetensutveckling för ukrainska arkitekter. Nu ska 24, i första hand ukrainska, arkitekter rekryteras till kursen genom en open call.

– Projektet bygger vidare på de kontakter med ukrainska arkitekturinstitutioner vi har etablerat under projektet Framtidsbilder för Ukraina, säger Pehr-Mikael Sällström.

Om Ureherit

Den publika konferensen Ureherit, architects for heritage in Ukraine: recreating identity and memory, arrangeras den 13 oktober i Lviv I Ukraina. Konferensen är gratis och tillgänglig för alla, men registrering krävs.

Elva arkitektorganisationer och -institutioner i Litauen, Sverige, Österrike, Danmark, Rumänien, Italien, Estland och Ukraina är partners i Ureherit. Projektet är initierat av den Litauiska arkitektorganisationen och är medfinansierat av EU-programmet Creative Europe.

Mer om Ukraina

Mer att läsa