Platsannonser

Lunds kommun söker Bygglovarkitekt

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga...
Annons
Annons

Lunds kommun söker Arkitekt

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga...

Do you speak French? Want to work with sustainable urban development in Tunisia?

SKL International seeks to engage a French speaking SymbioCity Facilitator (SCF), to provide process support and technical assistance to two cities in Tunisia. SKL International is a subsidiary to the...

Söderköpings kommun söker en Stadsarkitekt

Om arbetsgivaren… Vill du vara med och skapa framtidens Söderköping? Här finns möjligheter och utmaningar i en attraktiv kommun, strategiskt belägen vid E22 och med närhet till universitetsstäderna Norrköping och...

Två planarkitekter till Kungsbacka kommun

Kungsbacka är en dynamisk kommun där både människor och företag växer. Nu söker vi fler kollegor som också drivs av mod, ansvar och nytänkande. Vill du bli en av oss?...

Huddinge kommun söker Områdesplanerare med teamledaransvar

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland...

what! arkitektur i Göteborg söker arkitekter och ingenjörer

w h a t ! arkitektur är ett relativt nytt kontor med lång erfarenhet. Vår målsättning är att ha kul och göra god arkitektur som överraskar. Samtidigt arbetar vi medvetet...

Planarkitekt/samhällsplanerare och GIS-handläggare – Länsstyrelsen Dalarna

Arbetsplatsbeskrivning Länsstyrelsen Dalarna är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vår uppgift är...

Nivå söker handläggande landskapsarkitekt

Fokus för oss på Nivå är gestaltning och projektering av offentliga miljöer. Vårt mål är att skapa platsspecifik landskapsarkitektur med poetiska och lekfulla inslag som håller över tid. Detta gör...

Fyra nya adjunkter till SLU Alnarp

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning driver kurser och utbildningar som bidrar med kunskap om landskapets och stadens utformning, planering och gröna strukturer. Vi söker dig med intresse för att...