Gå till innehållet

”Mer lämpad för chefsuppdrag efter att ha arbetat fackligt”

Engagemanget började med att Nima Karimzadeh ifrågasatte i en uppskjuten lönerevision – och slutade i en chefsroll.
– Jag tror att det fackliga arbetet har bidragit till den möjligheten för mig. Det anses kompetenshöjande att vara fackligt engagerad, säger han.

Nima Karimzadeh är landskapsarkitekt och arbetar sedan ett antal år på Sweco i Stockholm. Efter några år på sin arbetsplats började han känna att löneutvecklingen inte riktigt hängde med och att det nya löneavtalet bara drog ut på tiden.

– Det här var under pandemin. Alla satt hemma på kammaren och jobbade otroligt effektivt. Jag ifrågasatte varför lönerevisionen skulle bli mindre och skulle flyttas fram och började ställa frågor till fackklubben kring detta. Ganska snabbt fick jag en motfråga från dem: kunde jag engagera mig i klubben? Jag sa ja. Tycker man en massa saker får man också hjälpa till.

Nima Karimzadeh blev invald och blev så småningom även sekreterare i klubben tills han lämnade det fackliga arbetet vid det senaste årsskiftet. När hans närmsta chef lämnade företaget föreslogs han själv som tillförordnad efterträdare.

– Jag tror att det fackliga arbetet har bidragit till den möjligheten för mig. Det anses kompetenshöjande att vara fackligt engagerad. Man lär sig väldigt mycket om hur kollektivavtalet fungerar och hur en lönerevision går till. Jag har också byggt upp relationer med olika delar av företaget genom att vara involverad i olika frågor. Jag tror helt enkelt att jag är mer lämpad för ett chefsuppdrag efter att ha arbetat fackligt.

En person med glasögon, iklädd en jacka och en mörkröd skjorta, ligger på en röd bänk med spjälor och tittar uppåt.

Nima Karimzadeh började på Sweco architects som praktikant år 2017 och blev anställd som landskapsarkitekt 2018. Sedan dess har han vidareutbildat sig inom konst, genus och dagvatten. Han engagerade sig i fackklubben på Sweco år 2021.

Det är inte helt taget ur luften att fackligt engagemang kan vara bra för den egna karriären. Nima Karimzadeh har hört talas om stora arbetsgivare som i princip bara vill ha chefer som också har en facklig bakgrund.

– Du tvingas in i många känsliga situationer där du för samtal med arbetsgivaren. Jag har alltid gått in i sådana diskussioner med inställningen att jag kan lyfta upp och resonera kring saker, snarare än att slå näven i bordet. Har man en positiv och engagerad framtoning tror jag det är lättare för andra att ta till sig det man säger.

För Nima Karimzadehs del var det aldrig fråga om karriärplanering när han tog på sig ett fackligt uppdrag. Han ser det som en plikt att engagera sig åtminstone under en period.

– Jag har försökt få andra att engagera sig. Men det verkar inte som att argumenten kring solidaritet är tillräckligt starka för de flesta yngre i dag. Men de kanske också borde tänka lite på fördelarna för den individuella utvecklingen.

Det låter som att du skulle rekommendera andra att arbeta fackligt!

– Absolut! Det har gett mig en mycket bättre helhetsbild av verksamheten. Vi är arkitekter, men också människor som är beroende av att må bra för att arbeta bra. Och oavsett om man sedan blir chef eller inte så är de flesta arkitekter på väg mot att bli uppdragsledare. Då är det också bra att förstå sammanhanget kring ett projekt.

Mer att läsa