Gå till innehållet

Synen på kulturarvet delar arkitektkåren i Ukraina

Frågan om vad som är det ukrainska kulturarvet diskuterades under ett seminarium om hur kriget påverkar synen på arkitektrollen i Ukraina.

Det tredje seminariet inom ramen för projektet Framtidsbilder för Ukraina kom till stor del att handla om hur det sovjetiska kulturarvet ska hanteras. Många byggnader från den tiden har förstörts under kriget och olika synsätt på vad som ska återuppbyggas skapar redan spänningar. Diskussionen är aktuell för en byggnad i Kharkiv som byggdes under sovjettiden och som blivit förstörd av ryska attacker. Vissa vill bygga upp den, andra vill riva.

– Deltagarna vill gärna tala om kulturarvet kopplat till återuppbyggnaden. Det har återkommit under flera seminarier och det är tydligt att det är en viktig fråga, säger Pehr Mikael Sällström som är samordnare för Ukraina-frågor på Sveriges Arkitekter.

Olena Oliynik, som är vice ordförande för den nationella ukrainska arkitektorganisationen, företräder en linje om att återuppbygga den arkitektur som fanns före sovjettiden och att närma sig den europeiska traditionen. Från länk betonade hon under seminariet att återuppbyggnaden kräver kunskap om restaurering och ukrainsk historia, samtidigt som samtida utmaningar som klimat och energi behöver hanteras.

Iryna Matsevko, historiker på arkitekturskolan i Kharkiv, beskrev Ukrainas komplexa kulturarv som kan betecknas bland annat ukrainskt, sovjetiskt, ryskt, polskt och judiskt. Hon pekade också på den modernistiska arkitekturen som del av en internationell rörelse.

– Ukraina är uppenbart kluvet mellan flera starka traditioner. Främst mellan vad de kallar den europeiska och sovjetiska traditionen, men också en ny tredje väg som kan liknas vid en kritisk regionalism. Kriget har lett till att de vänder sig mot Europa och vår syn på demokrati, hållbarhet och en mer pragmatisk blandning av modernt och traditionellt. Jag tycker att seminariet speglade det, säger Pehr Mikael Sällström.

Pehr Mikael Sällström på Sveriges Arkitekter är samordnare i förbundets arbete för Ukraina.

Utgångspunkten för dagen var att diskutera den förändring av arkitektyrket som kriget kan leda till. På konferensen deltog Ryan Knox, vd för Salar international som stödjer samarbeten mellan svenska och ukrainska kommuner och är en del Sveriges kommuner och regioner, SKR. På plats var också Emina Kovacic, förbundsordförande för Sveriges Arkitekter, riksarkitekten Helena Bjarnegård, tidigare riksarkitekten Christer Larsson medan Ruta Leitanaite från Architects council of Europe, ACE, deltog från länk.

– Vi vill hjälpa de ukrainska arkitekterna genom att beskriva hur arkitekter arbetar i Sverige och Europa. Den svenska arkitektrollen handlar mycket om att engagera sig lokalt medan systemen i Ukraina fortfarande delvis är präglade av en mer centraliserad planering, säger Pehr Mikael Sällström.

Framtidsbilder för Ukraina

Projektet Framtidsbilder för Ukraina arrangeras av Sveriges Arkitekter i samarbete med Ukrainas nationella arkitektförbund. Det första seminariet handlade om att ordna nya olika typer av boendetyper under kriget. Det ukrainska kulturarvet var temat för det andra seminariet och arkitektrollen tema för det tredje. Nästa seminarium hålls i Göteborg den 1 juni och med tema hållbar återuppbyggnad. Till varje seminarium arrangeras en workshop om tänkbara lösningar på utmaningarna.

Mer om Ukraina

Mer att läsa