Gå till innehållet

Miljontals flyktingar i Ukraina behöver bostad till vintern

Att få fram bostäder till dem som flytt eller förlorat sina hem i Ukraina var huvudfrågan när svenska och ukrainska samhällsbyggare samlades på Arkdes i Stockholm.
– Vi behöver tänka långsiktigt samtidigt som vi bygger snabbt, säger arkitekten Alexander Shevchenko som deltog vid konferensen.

Sju månader efter Rysslands invasion av Ukraina beräknas landet ha fem miljoner internflyktingar. Många har fått sina hem förstörda av ryska attacker, andra har fortfarande inte haft möjlighet att återvända till sina hem. En konferens förra veckan samlade ukrainska och svenska arkitekter kring frågan hur boenden kan ordnas för de ukrainare som flytt sina hem, på både kort och lång sikt. Deltog gjorde också bland andra representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som presenterade ett pågående arbete med att bygga 20 000 tillfälliga bostäder i Ukraina inför vintern.

Den ukrainska planarkitekten Alexander Shevchenko hade rest från Kiev för att delta i konferensen. Innan Ukraina attackerades av Ryssland drev han företaget Zvidsky och arbetade med stadsplanering. När Kievs närområde attackerades flydde han först västerut men återvände snart. Han startade plattformen Re-start Ukraine och riktade sitt fokus på hur Ukraina ska byggas upp igen efter kriget.

– Jag ville bidra till mitt land med den kunskap jag har genom att organisera ett professionellt svar på krigets förstörelse, säger Alexander Shevchenko.

Alexander Shevchenko leder plattformen Re-start Ukraine.

I Re-start Ukraine samlar han forskare och praktiker som tar fram metoder och planer för en återuppbyggnad av städer och utvecklar tillfälliga bostäder för olika faser, både genom att ta hand om kulturarvet och bygga nya strukturer.

– När vi bygger upp Ukraina igen måste vi göra det bättre och mer hållbart än det var tidigare och ta med klimatförändringar och energisäkerhet i arbetet. Det kommer att ta decennier, men det kommer inte finnas något annat fönster för det, säger han.

Forskarna i Re-start Ukraine har studerat tidigare fall av återuppbyggnad efter krig, såsom arbetet i Sarajevo efter Balkan-kriget på 1990-talet, och de tar med sig flera lärdomar.

– Det är viktigt att en plan för den sociala infrastrukturen finns redan när de första insatserna görs. Vi behöver tänka långsiktigt samtidigt som vi snabbt bygger bostäder inför vintern, säger Alexander Shevchenko.

Den första utmaningen är att få de människor som flytt sina städer och byar att vilja återvända. Alexander Shevchenko beskriver utvecklingen för staden Chernihiv nära gränsen till Belarus och Ryssland, en stad som hade 282 000 invånare innan Ryssland anföll den. Nu finns 90 000 människor kvar och många bor i skadade bostäder. Re-start Ukraine föreslår placering för tillfälliga bostäder som samtidigt kan bidra till att bygga upp en ny stadsstruktur. En viktig del i arbetet är också att utveckla arbetet tillsammans med stadens invånare.

– Det viktigaste är att vi kan få tillbaka människorna, annars kan vi inte återskapa en levande stad, och de behöver få vara med att skapa bilden av framtiden, säger Alexander Shevchenko.

Dagen efter seminariet arrangerades en workshop med svenska och ukrainska arkitekter på Färgfabriken i Stockholm, Ukraine work space. Alexander Shevchenko deltog också i denna, innan han reste tillbaka till Kiev.

– Vi behöver visioner för framtiden, men i den fas vi är nu är säkerhet och trygghet viktigast. Nu är inte tiden att bygga. Nu behöver vi hjälpa människor, säger han.

Om Framtidsbilder för Ukraina

Projektet Framtidsbilder för Ukraina är Sveriges Arkitekters svar på den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs vädjan i Sveriges riksdag att svenska arkitekter och företag ska bidra till återuppbyggnaden av Ukraina.

Projektet genomförs i samarbete med Ukrainas arkitektförbund NSAU och Färgfabriken och med stöd från Svenska Institutet samt i dialog med Riksarkitekten vid Boverket, RAÄ, MSB, Arkdes och Göteborgs stad. Arbetet genomförs med fyra seminarier på tema, boende, kulturarv, transformation och hållbarhet och en parallell utställning på Färgfabriken.

Under det första seminariet på Arkdes den 28 september deltog flera ukrainska arkitekter via länk, till exempel representanter för Ukrainas arkitektförbund. Svenska deltagare talade om hållbart bostadsbyggande, återbruk, delade bostäder och planering för jämlikhet. Boverket presenterade sitt ramverk för tillfälliga bostäder för flyktingar i Sverige och MSB det pågående arbetet med att bygga 20 000 tillfälliga bostäder i Ukraina inför vintern.

Mer om Ukraina

Mer att läsa