Gå till innehållet

Svenska kontor stöttar projekt för återupp­byggnad i Ukraina

Den ukrainska planarkitekten Alexander Shevchenko startade initiativet Restart Ukraine förra året för att bidra till ett hållbart återuppbyggande av ukrainska städer. Tre svenska arkitektföretag har nu gått samman för att stödja arbetet genom en insamling.

När den ukrainska arkitekten Alexander Shevchenko såg förstörelsen av ukrainska städer insåg han tidigt att det skulle behövas en strategi för att bygga upp städerna igen, att tänka långsiktigt och planera för den sociala infrastrukturen redan när de första insatserna görs. Han startade då plattformen Restart Ukraine där han bygger upp analysverktyg och strategier som kan vägleda ukrainska städer inför en framtida återuppbyggnad och som har fokus på både sociala, ekonomiska och ekologiska värden.

Nu arbetar Alexander Shevchenko med att bygga upp ett nätverk av internationella och ukrainska experter för att vidareutveckla plattformen. När han besökte Stockholm i höstas träffade han bland annat planarkitekten Tobias Nordström på Spacescape som såg likheter i arbetssätt och värdet av projektet.

– Samtidigt som det på kort sikt finns många akuta projekt så finns också ett behov av att redan nu tänka i ett längre tidsperspektiv. Organisationen har gjort ett fantastiskt jobb och vill nu bygga upp en marknadsplats för att koppla samman framtida beställare med både lokala och internationella kontor, men för att fortsätta sitt arbete behöver de finansiellt stöd, säger Tobias Nordström.

Tobias Nordström, Maryna Semenchenko och Anastasiia Borodiienko har alla engagerat sig i insamlingen till Restart Ukraine.

På Urban minds fanns i höstas den ukrainska arkitekten Maryna Semenchenko som hade jobbat för Alexander Schevchenko på hans kontor Zvidsy innan hon lämnade Ukraina förra våren.

– Ukrainas regioner har drabbats av olika grader av förstörelse och har nu olika typer av utmaningar, men det strategiska förhållningssättet i Restart Ukraine kan tillämpas på olika platser eftersom det inte bara tar hänsyn till fysisk återuppbyggnad utan också syftar till en demokratisering av planeringsprocessen, säger Maryna Semenchenko.

På Urban minds jobbar i dag Anastasiia Borodiienko som kom till Sverige för sju år sen efter att ha jobbat som arkitekt i Kiev och som därför har en bra förståelse för att arbeta med planering i både Ukraina och Sverige.

– Ukrainsk stadsplanering baseras på det sovjetiska systemet som i dag förhindrar långsiktig hållbar utveckling. Alexander Schevchenko föreslår ett integrerat arbetssätt som liknar det svenska och syftar till att återskapa demokratiska och hållbara städer, säger Anastasiia Borodiienko.

De tre kontoren Spacescape, Urban minds och Warm in the winter beslöt sig för att göra gemensam sak och starta en insamling för Restart Ukraine och i februari gick de ut med en appell till sina svenska kollegor om att stödja projektet finansiellt. Insamlingskampanjen sker med stöd av Sveriges Arkitekter.

Om Svenska arkitekter för Restart Ukraine

Insamlingskampanjen pågår till och med den 10 mars och sker via Sveriges Arkitekters insamlingskonto. Kampanjen kan följas på Linkedin på sidan Svenska arkitekter för ReStart Ukraine.

Mer om Ukraina

Mer att läsa