Nyheter

Regeringen presenterar ny arkitekturpolitik

22 februari 2018

Bostadsministern, kulturministern och miljöministern lägger fram en proposition för gestaltad livsmiljö.
– Arkitekterna kommer att få bättre förutsättningar att utföra sitt arbete och för att komma till tals, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Annons
Regeringens förslag till nya nationella arkitektur-, form- och designpolitiska mål:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Hela propositionen finns här.

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel