Gå till innehållet

Carl Bäckstrand blir vice ordförande i ACE

Arkitekten Carl Bäckstrand har suttit i styrelsen för den europeiska arkitektorganisationen ACE, Architects’ council of Europe, sedan 2020. Under ACE:s generalförsamling i april valdes han till styrelsens vice ordförande.

– Jag ser fram emot att i min nya roll i styrelsen med än större kraft medvetandegöra politiken om arkitekturens betydelse i den gröna omställning som nu pågår i hela Europa, säger Carl Bäckstrand i ett uttalande på Innovationsföretagens hemsida.

Som styrelseledamot i ACE representerar han både Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen och har i styrelsearbetet ett särskilt fokus på omställning och hållbart byggande.

– EU:s direktiv inom allt ifrån upphandlingsregler till energieffektivisering påverkar dagligen vårt arbete som arkitekter. Sveriges många goda exempel behöver synliggöras ännu mer, samtidigt som vi har mycket att lära och inspireras av andra länder, säger Carl Bäckstrand i uttalandet.

Styrelsen består av tio ledamöter samt ordföranden Ruth Schagemann från Tyskland som valdes om under generalförsamlingen som hölls den 19 april. ACE representerar 45 arkitektorganisationer i 31 länder, samtliga EU-länder samt Storbritannien, Schweiz och Norge.

Mer att läsa