Gå till innehållet

REPLIK: ”Rätt genomförda tävlingar borgar för hög arkitektonisk kvalitet”

Medarbetarna på Sveriges Arkitekters Tävlingsservice svarar på Mårten Belins inlägg om att arkitekttävlingar är ett dåligt sätt att utöva yrket.

Mårten Belin har rätt i att det arrangeras en hel del dåliga tävlingar – och andra tävlingsliknande upphandlingar. Vi ser samtidigt att många arkitektkontor har det tufft just nu, vilket gör det extra viktigt att tävlingsarrangörer inte pressar priserna. Sveriges Arkitekter arbetar för schyssta villkor för arkitekterna i de tävlingar vi medverkar i.

Rätt genomförda kan arkitekttävlingar vara ett sätt att bredda samtalet om arkitektur, där politiken, de kommunala förvaltningarna och allmänheten deltar. Ett genomarbetat program och ett initierat juryarbete borgar för förslag av hög arkitektonisk kvalitet.

För det vinnande teamet väntar ett uppdrag som de annars kanske inte fått. Inte minst gäller det unga arkitekter. De två senast genomförda allmänna tävlingar som vi har medverkat i, en kafépaviljong i Brunnsparken i Göteborg och ett nytt vattentorn på Värmdö är exempel på när relativt oetablerade arkitektkontor har fått första pris och ett efterföljande uppdrag.

Att nya politiska beslut fattas efter att tävlingen är avgjord – som helt kan ändra förutsättningarna för projektet – är dock en del av den demokratiska processen. Det kan inte lastas själva tävlingen.

Alla vinnande tävlingsförslag byggs inte, vilket särskilt i nuläget förstås är en besvikelse. Att nya politiska beslut fattas efter att tävlingen är avgjord – som helt kan ändra förutsättningarna för projektet – är dock en del av den demokratiska processen. Det kan inte lastas själva tävlingen.

De två Malmötävlingar som Mårten Belin hänvisar till har Sveriges Arkitekter inte varit delaktiga i. Förbundets tävlingsnämnd ställer höga krav på bra villkor för att godkänna ett tävlingsprogram.  I vår kontakt med arrangörerna framhåller vi vikten av balans mellan tävlingsuppgift, inlämningskrav och arvode. Tyvärr finns det tävlingar med låga arvoden och utan fortsatt uppdrag i potten, där programmet inte är genomarbetat och juryarbetet görs på en höft. Vi ser också andra tävlingsliknande upphandlingsformer med usla villkor. Vi avråder våra medlemmar från att delta i dem. 

Det finns också situationer när förutsättningarna för en tävling och genomförande av resultatet är osäkra. Då avråder vi arrangören från att anordna tävling.

Vi arbetar aktivt med att bevaka villkoren i upphandlingar och i tävlingar där vi inte själva deltar. Kontrollera alltid om en tävling är godkänd av Sveriges Arkitekter eller följer de branschöverenskomna tävlingsreglerna.  Tipsa oss om ni ser en tävling eller någon annan upphandling med dåliga villkor!

Anna Forsberg, Katarina O’Cofaigh, Ulrika Nero och Åsa Bexelius arbetar för Tävlingsservice på Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa