Gå till innehållet

Lämnade 2 171 namn­under­skrifter mot rivningar till ministern

Två år efter att kampanjen Krama byggnaden startade har dess företrädare mött bostadsministern för att lämna över underskrifter om att stoppa rivningar och resursslöseri inom byggandet.

Överlämnandet av nästan 2200 namnunderskrifter från kampanjen Krama byggnaden till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson fotograferas innan de sätter sig och pratar, tillsammans med en politisk sekreterare och en tjänsteperson från landsbygdsutskottet. Robin Rushdi Al-sálehi berättar om hur han startade kampanjen för att stoppa rivningar av fungerande byggnader och resursslöseri inom byggande, och Anna Mistry Bergbom från ACAN Sverige om hur arkitekter organiserar sig för att minska byggbranschens utsläpp.

– Det var kul att han tog sig tid och han verkar intresserad av frågorna. Vi sa att marknaden redan har gjort mycket, men att det också behöver tas politiska beslut om krav på återbruk vid rivning och nybyggnation. Det får inte vara så billigt att riva, förstöra och förvanska, säger Robin Rushdi Al-sálehi.

Budskapet i kampanjen Krama byggnaden är sammanfattat att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas, och att de byggnader som finns används och förvaltas resurseffektivt. Om de ändå behöver rivas ska de demonteras så att alla byggnadsdelar kan användas till att bli en ny byggnad. För att åstadkomma det behöver också lagstiftningen och marknaden förändras, enligt kampanjen.

– I diskussioner pratar vi om att se över nybyggnadskraven som i dag kan stoppa möjligheten till att använda återbrukat material. Vi behöver också stärka fastighetsägaransvaret för underhåll. Bostadsministern verkade förstå problematiken med att riva framtidens byggnader och demolera framtidens byggmaterial. Han lyfte själv också möjligheten att göra ändringar i detaljplaner för att förenkla omvandling av kontor till bostäder, säger Robin Rushdi Al-sálehi.

För ett år sedan berättade Robin Rushdi Al-sálehi i en artikel i Arkitekten att han ville lämna namnunderskrifterna till klimat och miljöministern Romina Pourmokthari. Han har sedan dess försökt få kontakt med henne både via regeringskansliet och sociala medier, men utan att lyckas.

– Vi har inte hört ett ljud från henne, säger Robin Rushdi Al-Saléhi.

Men när han för några veckor sen, i ett öppet brev i Fastighetstidningen och i tidskriften Syre, uppmanade till audiens hos bostads- och infrastrukturministern Andreas Carlson gick det snabbare. Efter ett par veckor kom en inbjudan till mötet på regeringskansliet den 22 april.

Robin Rushdi Al-sálehis engagemang i stadsplanering och byggande väcktes när han läste samhällsvetarprogrammet i Uppsala och kom att läsa texter av den amerikanska urbanisten Jane Jacobs texter.

– Jag kunde se tillbaka på min uppväxt i miljonprogramsområden med andra ögon och förstod hur politik, stadsplanering och olika former av segregation hänger samman, säger han.

Inspirerad av Jacobs tankar startade han ett community center, en typ av fritidsgård för studenter, i Flogsta i Uppsala för att aktivera ytor som inte användes effektivt. Det ledde till en inbjudan att hålla ett Ted talk om hur multifunktionalitet kan främja hållbar stadsutveckling, och början till en karriär inom hållbarhet på fastighetsbolag och arkitektföretag, tills han själv startade lokaldelningsplattformen Vakansa 2019. För två år sen blev han också affärsutvecklare på arkitektföretaget Codesign och läste då att två fungerande byggnader i Stockholm skulle rivas. Ungefär samtidigt läste han en biografi om Jane Jacobs och urbanistens tankar blev återigen startskottet till att agera.

– Jane Jacobs var en aktivist och räddade flera stadskvarter och parker från att rivas. Hennes texter är min bibel och jag har väl gått i hennes fotspår.  

Mer att läsa