Gå till innehållet

De får statligt pris som förebilder

Ett konstprojekt, en podcast och en produktionsplattform har av de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd tilldelats pris för att vara förebilder inom gestaltad livsmiljö.

Det är konstprojektet Tänka med jorden, podcasten Staden samt produktionsplattformen Spok som tilldelas de statliga myndigheternas pris Årets strålkastare vars syfte är att “uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer”.

– Att lyfta fram dem som gjort något bra inom gestaltad livsmiljöområdet är en sann glädje. I år har vi fått hjälp med att vaska fram kandidater av landets samtliga regioner, säger riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket i en kommentar.

Tänka med jorden – ett regionalt utvecklingsprojekt är ett konstprojekt som drivs av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott/Sörmlands naturbruk och Sörmlands museum. Det utgår från Nynäs slott och det omgivande jordbrukslandskapet och i dialog med platsen utvecklas nya konstverk av inbjudna konstnärer.

”Genom sin inkluderande samverkan och helhetssyn på utveckling av platsens historiska värden samt kunskapsförmedling till nya generationer levandegör Tänka med jorden politik för gestaltad livsmiljö” lyder motiveringen. 

Podcasten Staden görs sedan drygt tio år tillbaka av Dan Hallemar och Håkan Forsell.

”Med en tydlig historisk förankring förmedlar podcasten Staden på ett kunnigt och lättillgängligt vis kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv på stadsbyggnad och arkitektur”, står att läsa i motiveringen. 

Plattformen Spok för samtida produktion och konsumtion samlar och sprider kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Plattformen har 346 listade tillverkare och har så kallade hubbar i Västerbotten, Dalarna, Gotland, Västra Götaland, Halland, Blekinge och Skåne.

”Genom att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter på detta sätt skapas nya erfarenheter inom tillverkningsindustrin, som i sin tur kan leda till nya innovationer – vilket breddar vad gestaltad livsmiljö kan vara”, står att läsa i motiveringen.

Pristagarna uppmärksammades vid de fyra statliga myndigheternas årliga konferens om gestaltad livsmiljö som hölls på Arkdes i Stockholm på tisdagen.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa