Gå till innehållet

Ny utlysning för projekt i norra Sverige

Det statliga Rådet för hållbara städer och kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå står bakom en ny utlysning där kreativa team kan få 600 000 kronor för att utveckla platsspecifika prototyper.

Utlysningen är en fristående fortsättning på den tidigare utlysningen som gick under benämningen Visioner i norr, som genomfördes 2021. Syftet med projektet är att ”mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer”, står att läsa i ett pressmeddelande från Rådet för hållbara städer, som i projektet representerar de statliga myndigheterna Boverket, Arkdes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

– Vi sätter kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare för att hitta lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar, säger Helena Bjarnegård, ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt på Boverket, i pressmeddelandet.

Intresseanmälan för tvärsektoriella team öppnar den 28 februari och sker via Arkdes hemsida, www.arkdes.se. Deadline för intresseanmälan är satt till 4 april och enligt planen ska skissandet sedan påbörjas under våren och hösten 2024.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa