Gå till innehållet

Nu samlas världens landskaps­arkitekter i Stockholm och Nairobi

Efter flera års förberedelser är det dags för världens landskapsarkitekter att mötas under IFLA world congress 2023, ett samarbete mellan Sverige och Kenya.
– Vi har fått nya perspektiv på hur vi kan arbeta med stadsbyggnad och landskapsarkitektur, säger den svenska projektledaren Pia Jonsson.

Snart inleds IFLA world congress 2023 i Nairobi och Stockholm, en samlingsplats för världens landskapsarkitekter organiserade i International federation of landscape architects, IFLA. Sista dagarna före kongressen är det intensivt för landskapsarkitekten Pia Jonsson som är projektledare för det svenska värdskapet.

– Vi har velat att det ska kännas som samma kongress oavsett om man deltar från Kenya eller Sverige, eller från en annan plats. Det innebär att mycket av planeringen ska samordnas, säger hon.

Temat för kongressen är Emergent Interaction, en uppmaning om samarbete över gränser och att agera tillsammans i en tid av akut förändring i världen. Under två heldagar genomförs gemensamma föreläsningar och ceremonier i Nairobi och i Stockholm. Programmet sänds digitalt för alla deltagare och föreläsarna har fördelats fysiskt i de två städerna. Vissa programpunkter är platsspecifika, som separata workshops och galamiddagar i de två städerna. I både Stockholm och Nairobi anordnas dessutom studieresor och andra aktiviteter före och efter konferensen.

Om IFLA:

International federation of landscape architects, IFLA, är den samlande organisationen för landskapsarkitekter från 78 medlemsländer.

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur representerar förbundet i IFLA.

Idén om att anordna IFLA 2023 som ett samarbete mellan Sverige och Kenya uppstod under världskongressen i Montreal 2017. Tanken var att ge fler möjlighet att delta från olika kontinenter och att minska antalet flygresor och dess klimatpåverkan. Beslutet om att ansöka om delat värdskap togs av Sveriges Arkitekters styrelse 2018 och värdskapet lämnades över i samband med IFLA 2022 i Sydkorea.

När kongressen nu genomförs är det 71 år sedan en IFLA-kongress senast hölls i Sverige, då med landskapsarkitekter som Ulla Bodorff i ledningen.

Pia Jonsson sitter i Akademin för landskapsarkitektur inom Sveriges Arkitekter och är delegat under årsmötet IFLA world council 26–27 september.

– Under de historiska efterforskningarna har vi insett vilken stor betydelse IFLA haft för utvecklingen av yrket. Det internationella samarbetet har ökat och svenska landskapsarkitekter har större möjlighet att arbeta internationellt i dag, säger Pia Jonsson.

Det är första gången en IFLA-kongress arrangeras i två länder samtidigt och det har lett till en del utmaningar under förberedelserna, som att det mesta av planeringen skett under digitala möten. Men det har också inneburit flera vinster, enligt Pia Jonsson.

– Vi har fått nya perspektiv på hur vi kan arbeta med stadsbyggnad och landskapsarkitektur. Vi arbetar olika men har också ett gemensamt språk och våra utbildningar är relativt lika. Nu hoppas vi att kongressen leder till nya samarbeten, säger Pia Jonsson.

Detta händer under IFLA 2023

Sveriges Arkitekter och den kenyanska arkitektorganisationen Architectural association of Kenya (AAK) står i år för ett gemensamt värdskap för IFLA world congress 2023 som genomförs med ett gemensamt program 28–29 september i Stockholm och Nairobi. Olika workshops och studieturer genomförs på de två orterna.

Årsmötet, IFLA world council, hålls i Nairobi 26–27 september. Delegaterna, en från varje land, deltar också digitalt från andra platser.

Mer om IFLA 2023

Mer att läsa