Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Stockholm och Nairobi tar över värdskapet för IFLA 

Representanter för svenska och kenyanska landskapsarkitekter var på plats på den internationella kongressen IFLA 2022 i Sydkorea när värdskapet för nästa kongress formellt lämnades över.

När den internationella kongressen för landskapsarkitektur, IFLA world congress 2023, anordnas nästa år står arkitektorganisationerna i Sverige och Kenya för gemensamt värdskap. Det lämnades över under en flaggceremoni i samband med IFLA 2022 i Sydkorea och följde på tre dagar av föreläsningar av IFLA-representanter från hela världen. 

Landskapsarkitekten Liv Sonntag som är en av representanterna för Sveriges Arkitekters styrelse var på plats i Gwangju.

– Seminarierna gav en allvarsam stämning med flera föreläsningar från platser där klimatförändringarna redan skapar uppvärmning och översvämningar, men de innehöll också mycket som var inspirerande om vad landskapsarkitekter kan göra, säger Liv Sonntag. 

Ruth Wanjiku, projektledare för Kenya, träffade Liv Sonntag och Chero Eliassi från svenska delegationen under IFLA22 i Gwangju.

Idén om att anordna IFLA 2023 som ett samarbete mellan Sverige och Kenya uppstod under världskongressen i Montreal 2017. Beslutet om att ansöka om värdskap togs av Sveriges Arkitekters styrelse 2018. Värdskapet delas med Architectural association of Kenya (AAK). Planen var att genomföra kongressen under 2021 men pandemin har gjort att den har skjutits upp till 2023.

Temat för nästa kongress är Emergent Interaction, en uppmaning om samarbete över gränseroch att agera tillsammans i en tid av akut förändring i världen.

– Vi vill göra det möjligt för fler som av olika anledningar inte kan resa genom att anordna kongressen på de två kontinenterna samtidigt. Ju fler deltagare från den globala arenan vi kan få, desto större blir möjligheterna för professionen att komma samman och göra skillnad. Dessutom minskar det antalet flygresor och dess klimatpåverkan, säger Liv Sonntag.

Om IFLA

IFLA, International federation of landscape architects är den samlande organisationen för alla världens landskapsarkitekter med 78 medlemsländer.

Akademin för landskapsarkitektur representerar Sveriges Arkitekter i IFLA.

Den svenska styrgruppen för IFLA 2023 består av Liv Sonntag, Fredrik Drotte, Johan Folkesson, Mats Gyllin, Håkan Johansson, Emily Wade, Katarina O´ Cofaigh och Rolf Carlquist. Flera arbetsgrupper arbetar parallellt med programmet. Pia Jonsson och Johanna Good är projektledare för Sverige och Ruth Wanjiku är projektledare för Kenya.

Mer att läsa