Gå till innehållet

Konstgjord ö ska visa klimat­förändringens effekter

Holländska arkitektföretaget Ooze och konstnären Marjetica Potrč står bakom konstverket Future Island vid Campus Albano i Stockholm.
– Konstverket är en undersökning av hur naturen anpassar sig till ett nytt klimat, säger Eva Pfannes från Ooze.

Mjuka stenar som slipats av inlandsisen och skarpa stenblock från sprängningar bildar ett nytt landskap i ett vattendrag i det nya Campus Albano i Stockholm. Verket Future Island som invigdes i september är ett levande konstverk om hur naturen kan anpassa sig till framtida klimatförändringar. Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg från holländska Ooze och konstnären Marjetica Potrč fick uppdraget att utforma ett offentligt konstverk på platsen för sju år sen av Statens konstråd, Akademiska Hus och Svenska Bostäder.

– När vi först kom hit blev vi förälskade i en hög stenar i närheten av området. Vi ville arbeta med dem för att gestalta de klimatförändringar som enligt forskare kan ske under en tidsperiod på hundra år, säger Eva Pfannes.

För att simulera de förhållanden som skulle råda med en förväntad temperaturhöjning på fem grader på 100 år består ön av två delar, där den ena halvan alltid är fem grader varmare än sin omgivning, genom ett värmesystem i stenarna som drivs av solceller. Samma sorts växter har planterats i de båda zonerna för att kunna följa hur de utvecklas och anpassa sig till öhalvornas olika klimat.

Future Island är uppdelad i en norr- och en sydsida där den norra sidan är fem grader varmare än omgivande landskap, genom stenar med inbyggda värmesystem.
 

I september klättrar Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg runt bland stenarna för att se hur plantorna de satte ut för två år sen och fröerna från i maj har tagit sig och vilken fauna som utvecklas.

– I dag upptäckte vi tusentals vattensniglar och krabbor, det var en överraskning. Tyvärr har de fröer vi sådde i juni klarat sig sämre än plantorna eftersom det var så torrt på försommaren, säger Eva Pfannes.

Arkitekterna har valt växter i samarbete med klimatforskare på Stockholm resilience center, som ska följa projektet i forskningssyfte. Sensorer bland stenarna registrerar data om miljöfaktorer som fuktighet och temperaturer i jorden och i vattnet, data som sen överförs till Vetenskapens hus för analys.

Eva Pfannes från Ooze och Göran Lindberg från Nivå, som ansvarar för landskapsarkitekturen vid Campus Albano, visade platsen för landskapsarkitekter under IFLA 2023 i september.

– Konstverket är en undersökning av vad klimatförändringarna kommer innebära och hur naturen anpassar sig till det nya klimatet. Vi visar 100 års utveckling i ett komprimerat tidsförlopp, i ett landskap där vi kan iaktta både samtiden och framtiden sida vid sida, säger Eva Pfannes.

Arkitekterna ska följa projektet under tio år, räknat från 2021 då de planterade de första växterna, och förutom forskare vill de också bjuda in allmänheten att bidra till projektet. En helt ny idé, som kom från besökare på platsen, är att skapa en webbplattform där besökare kan dela foton av utvecklingen.

– Vi vill visa vad som faktiskt händer i naturen när temperaturerna stiger och att konstverket blir ett samtalsämne för människor som besöker platsen, säger Sylvain Hartenberg från Ooze.

Mer om IFLA 2023

Mer att läsa