Gå till innehållet

Studenter gör filmer om Stockholm och Nairobi

Kenyanska, svenska och indonesiska studenter möts i en internationell workshop om landskapsarkitektur som pågår samtidigt i Kenya och Sverige.

I samband med den internationella kongressen för landskapsarkitekter, IFLA2023, som hålls samtidigt i Nairobi och Stockholm, anordnas en så kallad charette för studenter. Workshopformen är en metod för att föra en dialog mellan experter, intressenter och boende kring hur en plats kan utvecklas.

Under tre dagar deltar kenyanska, indonesiska studenter under workshopen i Stockholm och besöker bland annat Skinnarviksberget. Samtidigt hålls en liknande workshop i Nairobi. Studenterna arbetar för att identifiera lokal historia och kultur, med hjälp av digitalt berättande, och har besökt olika platser i Nairobi och Stockholm för att samla material.

Tillsammans arbetar de fram korta filmer om det urbana landskapet i de två städerna, filmer som ska visas under IFLA-kongressen, som börjar i morgon torsdag, för att inspirera till fortsatt kunskapsutbyte.

Mer om IFLA 2023

Mer att läsa