Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Luleå rekryterar ny stadsarkitekt

En ny stadsarkitekt är på gång att rekryteras i Luleå. Tjänsten har varit vakant en tid sedan förra stadsarkitekten sa upp sig i december förra året.
– Rollen som stadsarkitekt är jätteviktig för oss, säger kommunens bygg- och miljöchef Patrik Wallgren.

När Luleås tidigare stadsarkitekt gick i pension och kommunen drev igenom en omorganisering 2015, stod man utan stadsarkitekt fram till och med 2019. Då tillträdde Johan Eriksson-Buhr tjänsten, en roll som i omorganiseringen flyttades till bygg- och miljöförvaltningen med målsättningen om en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Tanken var att stadsarkitekten skulle arbeta tillsammans med landskapsarkitekter, trafikplanerare och många andra kompetenser inom Stadsbyggnadsförvaltingen. Men drygt två år in i sin tjänst valde Johan Eriksson-Buhr att sluta för att flytta till sin hemort Gällivare där han hade hade fått en liknande tjänst, vilket NSD tidigare rapporterat. Sedan i mars 2022 har därför tjänsten som stadsarkitekt i Luleå legat som vakant och kommunen är nu i full gång med att rekrytera en ny person för jobbet.

– Rollen som stadsarkitekt är jätteviktig för oss. Luleå behöver verkligen en stadsarkitekt och vi ser ett stort värde av det med allt som händer i kommunen nu och framåt, säger Patrik Wallgren, bygg- och miljöchef, Luleå kommun.

Rekryteringen är fortfarande igång och enligt Patrik Wallgren kommer man inom kort fatta beslut om vem som blir ersättaren.

– Vi hade många bra sökande vilket var positivit då det är en funktion som kräver sitt. Med den tillväxt som vi ser i kommunen kommer stadsarkitekten ha en mycket viktig roll för att hitta kvalitativa och hållbara lösningar, säger han.

Luleå utvecklas snabbt med många nya byggnader och bostadsområden. Kommunen har ett tydligt politiskt uppdrag både i att göra staden attraktiv att leva och bo i samt i och med den gröna omställningen. Det investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle och där Luleå ska vara klimatneutrala till 2040. Luleå har även tillsammans med Boden ambitionen att fungera som en föregångsregion i arbetet med att genomföra en hållbar grön samhällsomställning.

– Vi har också en tydlig målbild att bli 100 000 invånare och det börjar bli stort intresse och högre tryck i Luleå nu. Jag tänker att det kommer vara intressant att vara med på den här resan, säger Hélen Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef vid kommunen.

Den nya tjänsten kommer fortsatt att ligga kvar under bygg och miljö, något som diskuterats inom kommunen, men ses inte som ett problem. 

– Uppdraget i sig är inte annorlunda och det här ser ju olika ut i olika kommuner. Men i och med Luleås uppdrag så handlar stadsarkitektens roll som helhet mycket om att ha mycket kontakt med såväl byggare i kommunen som andra arkitekter och att kunna jobba horisontellt. Det har fungerat bra hittills, säger säger Hélen Wiklund Wårell.

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa