Gå till innehållet

Sex team ska bidra till utveckling i norr

Rådet för hållbara städer vid Boverket har utsett sex team i en ny utlysning om hållbara livsmiljöer i norr, Visioner i norr steg 2.

I de sex team som ska bidra till utvecklingen i Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå ingår yrkesgrupper som arkitekter, snöforskare, designer och manusförfattare. Deras uppgift är att skapa hållbara bostäder på kort sikt och samtidigt tillvarata befintliga resurser och skapa långsiktigt bra miljöer.

Rådet för hållbara städer har av regeringen i uppdrag att ”stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen”.

I rådet ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Arkdes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd samt länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Alla team i den nya utlysningen kan du se på Arkdes webb.

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa