Gå till innehållet

Kontoren som nysatsar i Norrland

Trots lågkonjunkturen ser flera arkitektkontor möjligheter i de norra delarna av Sverige. Vi har pratat med nystartade Peripheral works och Landskapslaget som nyligen etablerat sig i Umeå.
– Bostadsbyggandet kommer att öka rejält i glesbygdskommuner som varit utdöende i många år, säger Samuel Grönlund på Peripheral works.

– Det har pratats mycket om norrländsk expansion, säger Samuel Grönlund, en av grundarna till det multidiciplinära arkitektkontoret Peripheral works i Umeå.

– Och vi såg att det fanns en möjlighet att göra något annat än de stora traditionella byråerna, att vi kunde hitta vår nisch.

Samuel Grönlund och Erik Karlsson startade Peripheral works redan när de fortfarande gick på arkitektutbildningen. Det började i blygsam skala men har nu växt under två år, och i dag är de fyra personer i firman.

Samuel Grönlund säger att han, innan han började utbilda sig till arkitekt, redan jobbat med eget företag inom grafisk form och varumärkesutveckling under 20 år och att det kändes helt naturligt för honom att starta bolag också inom arkitektur när han gick på utbildningen. 

Flera i företaget har stor erfarenhet också av grafisk design, och det är något som brukar komma väl till pass i de uppdrag de får.

– Det är ju få som kommer in och säger ”vi vill ha det här paketet”, säger Erik Karlsson.

Han förklarar att det är gestaltningsarbetet som är grunden och det är också det som beställarna tänker är det de behöver.

– Men arkitekter kommer ofta in i projekt i ett tidigt skede och ser dess kvaliteter och utmaningar. Det är en fördel för oss att vi också kan lyfta fram kommunikativa aspekter som det inte alls är säkert att en extern reklambyrå eller kommunikationsbyrå i ett senare skede skulle ha samma förståelse för. Här tror vi att vi kan vara en tillgång till beställaren, säger Erik Karlsson.

Några av de projekt som Peripheral works jobbat med är ett ”tasting room” för Brännland iscider, där de skapat ett besöksmål i cideriets produktionslokaler, och naturhotellet och restaurangen Granö beckasin, som fått allt från rumslig form på entrébyggnaden till grafisk kommunikation av trycksaker och utformning av skyltar.   

Vi hade känslan av att det måste finnas behov också av mindre aktörer, hungriga aktörer, som kan erbjuda något annat.

Samuel Grönlund

– Det finns flera stora, etablerade kontor här, men vi hade känslan av att det måste finnas behov också av mindre aktörer, hungriga aktörer, som kan erbjuda något annat, säger Samuel Grönlund.

Lågkonjunktur, arbetslöshet och en inbromsande ekonomi, gäller inte det även i norra Sverige?

– Jo… Vi märker att det inte går lika lätt nu som det gjorde för några år sedan, säger Samuel Grönlund.

Samtidigt konstaterar han att det är en helt annan situation i Umeå jämfört med i Stockholm.

– Jag läste att cirka 50 procent av Sveriges arkitekter jobbar i Stockholm. Antagligen finns det fler jobb per arkitekt här uppe just nu. 

När det gäller den norrländska expansionen är både Erik Karlsson och Samuel Grönlund övertygade om att den kommer att påverka även dem positivt. 

– Vi vill vara en del av den norrländska expansionen, för vi bor här uppe, verkar här uppe och tror på norra Sveriges potential inte bara nationellt utan även regionalt och framför allt lokalt. Både på ett kulturellt, socialt och ekonomiskt plan, säger Samuel Grönlund.

Utvecklingen kommer att föra med sig flera fördelar.

– Bostadsbyggandet kommer att öka rejält i glesbygdskommuner som varit utdöende i många år. I lilla Granö till exempel vid Vindelälven finns nu arbete, och det har också skett en tillflyttning dit. Det händer saker, det finns två bagerier där i dag. Det är en kul utveckling att vara inblandad i. Vi tror på att jobba nära våra uppdragsgivare och skapa långsiktiga samarbeten.

Landskapslaget är ett helt annat företag. Kontoret har funnits i 50 år, var ett av de första som satsade helt på landskapsarkitektur, och har lokaler vid Södermalmsallén i Stockholm. Och nu har de också startat en filial i Umeå. Johan Forsman är vd:

– Det kommer sig av en kombination av planer och tillfälligheter, skulle jag säga.

– Dels är läget kärvt, med konjunkturen och inflationen. Den bostadsdrivna utvecklingen har fått sig en törn. Så vi har kliat oss i huvudet och funderat: Var kommer uppdragen att finnas? Vad kommer att gälla framöver?

Vi har kliat oss i huvudet och funderat: Var kommer uppdragen att finnas?

Johan Forsman, vd Landskapslaget

Johan Forsman tror att klimatfrågor kommer att bli mer styrande framöver, och frågor om biologisk mångfald, och även vissa sociala frågor. 

– Och den stora omställningen kommer att vara den gröna omställningen. Och det är tydligt att det i Norrbotten och Västerbotten finns kommuner som vill ta på sig ledarhatten när det gäller den. Så hur kan vi vara med på det som händer där uppe? Hur kommer vi åt de uppdragen?

Samtidigt som företaget resonerade om huruvida man inte borde ha en norrländsk filial, sa Felix Brännlund, arkitekt och medarbetare på företaget som själv har rötter i norra Sverige, att han gärna skulle flytta till Umeå. Så nyligen kunde Landskapslaget gå ut med en nyhet på sin sajt. ”Genom Felix närvaro och engagemang känner vi oss väl rustade att ta en aktiv roll i norra Sveriges gröna transformation”, hette det bland annat där.

Felix Brännlund är Stockholmsetablerade Landskapslagets representant på plats i Umeå.

Johan Forsman säger att Landskapslaget redan jobbat länge från Stockholm åt uppdragsgivare i norr, så de har etablerade nätverk och det finns god kännedom om dem som företag, och han hoppas kunna ta det vidare nu när de också fysiskt finns på plats i området.

– Att finnas tillgängliga fysiskt gör att vi i handling visar att vi tror på platsen, och det gör det också lättare för oss att förstå de speciella förutsättningar och utmaningar som finns just här.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa