Gå till innehållet

Konkurrensen om offentliga upp­drag ökar i norr

Flera Norrlandskommuner märker av att fler företag än tidigare vill vara med och buda när de gör upphandlingar av arkitekttjänster.
– Vi ser intresse från arkitektbyråer som tidigare bara hållit till längre söderut, säger Christian Sundvall, enhetschef på inköp i Gällivare kommun.

Det har beskrivits som en historiskt stor samhällsomvandling och en ny industrialisering. Och förhoppningarna är höga inte minst när det gäller norra Sverige, som energi- och näringsminister Ebba Busch kallat ”ett skyltfönster mot världen när det gäller industrins gröna omställning”. Bara i Norrbotten och Västerbotten väntas saker som fossilfri gruvdrift, produktion av fossilfritt stål och batteritillverkning för elmotorer locka investeringar på över 1 000 miljarder kronor under de närmaste 20 åren. 

Områden som länge förknippats med utflyttning tycks nu behöva så många som 100 000 nya invånare för att nå de ambitiösa målen. 

Det innebär, som Arkitekten tidigare rapporterat om, att flera arkitektföretag etablerat sig i norr för att försöka få en liten del av alla investeringar. En rundringning till kommunernas upphandlingsansvariga som Arkitekten gjort visar att det nu också innebär att fler arkitektföretag söker sig norr ut för att delta i offentliga upphandlingar.

– Vi får in fler anbud i upphandlingarna nu än vad vi fick tidigare.

Det säger Torbjörn Hedlund som är upphandlare på ekonomienheten i Kalix kommun.

– Vi märker också att det är en del konsultfirmor som är med här nu som tidigare varit verksamma mer söderut.

Vet du om det ser likadant ut i andra norrlandskommuner?

– Det vet jag inte riktigt men det kan jag tänka mig. Bara i lilla Kalix kommun har det tillkommit rätt många konsultfirmor under de senaste fem åren.

Han jämför de två senaste ramavtalen och konstaterar att 2019 innehöll det sex företag för arkitekttjänster, 2023 innehöll det elva. Nästan en fördubbling på fyra år alltså. 

Även i Gällivare kommun säger man sig märka av ett ökat intresse bland arkitektfirmor när det gäller att vara med och försöka vinna kommunala upphandlingar, även om det inte riktigt slagit igenom i statistiken. När det gäller ramavtal för planarkitektur har man stadigt haft tre firmor med i ramavtalen under de 14 senaste åren. När det gäller övrig arkitektur var siffran fem stycken 2014, fyra 2018, och bara tre 2022. Men det berättar inte hela sanningen, säger Christian Sundvall, enhetschef på inköp i Gällivare kommun.

– I nuvarande avtal är det många som inte kvalificerat sig på grund av formaliadelar. Man måste väldigt noggrant följa ett protokoll, och det är lätt att man missar någon detalj, det är lite synd egentligen. Så det var fyra som inte kvalificerade sig senast på grund av sådana saker, om det gått vägen hade det varit sju företag.

Vi ser också intresse från arkitektbyråer som tidigare bara hållit till längre söderut.

Christian Sundvall, Gällivare kommun

– Så vi verkar ha den här trenden här också. Vi ser också intresse från arkitektbyråer som tidigare bara hållit till längre söderut.

Även i Luleå har man märkt av ett ökat intresse bland arkitektfirmor för att vara med och konkurrera i offentliga upphandlingar.

– Det har kommit in nya leverantörer under de senaste två åren och vi får också fler anbud på våra avrop i snitt nu än vad vi fått tidigare, säger Daniel Granlund som är inköpschef i Luleå kommun.

Kommunen har inga siffror specifikt på arkitekttjänster, men när det gäller tekniska konsulttjänster som helhet så har antalet snittanbud per avrop ökat från 3,0 2021 till 4,15 2023. 

Daniel Granlund tror att det har att göra med att en kombination av att det funnits ett generellt sett lägre intresse för att bygga söderöver samtidigt som många företag märker att det finns ”massor av planer här”.

Folk vet att här kommer det att hända grejer!

Daniel Granlund, Luleå kommun

– Norrbotten har varit bra på att marknadsföra den gröna omställning som nu är på G. Folk vet att här kommer det att hända grejer!

Tongångarna är alltså positiva när man pratar med upphandlare i norr. Men det är egentligen svårt att mer exakt kvantifiera hur stark trenden är i norrlandskommunerna jämfört med resten av Sverige. Katarina O Cofaigh är upphandlingsstrateg på Sveriges Arkitekter. Hon har inga exakta siffror men menar att trenden med fler anbud i upphandlingar gäller även i landet som helhet.

– Tveklöst är det så att kommunerna får fler anbud på sina upphandlingar nu. Eftersom den privata marknaden gått ner så måste arkitekterna söka alla jobb som går att få, och då går de till den offentliga marknaden. Och då blir konkurrensen också större om de jobben. Vi ser också att priserna därigenom går ner, säger Katarina O Cofaigh.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa