Gå till innehållet

Kommuner i norr tar emot visioner för utveckling

Boden är en av sex kommuner i projektet Visioner i norr där tvärdisciplinära team tagit fram idéer för samhällets utveckling.
– Det handlar om att få in nya ögon på ett tidigt stadium, säger Gustav Hamlund planarkitekt i Boden.

Elva team har skissat på hur sex kommuner i Västerbotten och Norrbotten ska utvecklas genom projektet Visioner i norr. Projektet är en del i Boverkets regeringsuppdrag inom EU-initiativet New European Bauhaus där tanken är att olika yrkesprofessioner inom konst, arkitektur och vetenskap ska samarbeta för att skapa samhällen som är både hållbara och vackra. Nu har visionerna levererats till kommunerna.

– Intresset för vår del av landet är stort både nationellt och internationellt och i Boden och Luleå inser vi att vi behöver samarbeta om vi ska bli en föregångare som region. Förslagen blir ett inlägg i debatten om hur framtiden i hela norra Sverige kan se ut, säger Gustav Hamlund som är är planarkitekt på Bodens kommun.

Teamen som har bestått av arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designer har skissat på framtidsscenarion för orterna Kiruna, Gällivare, Luleå, Boden, Skellefteå och Umeå, kommuner som behöver växa snabbt när stora investeringar görs på grön industri.

– Det handlar om att få in nya ögon på ett tidigt stadium i samhällsbyggnadsprocessen. Projekten handlar mycket om att lyfta blicken och föra fram frågor som annars kanske kommer lite för sent, och då är det spännande att till exempel få in en poet i gruppen, säger Gustav Hamlund.

Boden och Luleå stod gemensamt för en av tävlingsuppgifterna, att hitta sätt att överbrygga avståndet mellan de två kommunerna när satsningar på bostäder och infrastruktur ska göras. I uppgiften betonades också att båda kommunerna har relativt nya översiktsplaner men att nya etableringar på orterna kan leda till att samhällsutvecklingen tar nya riktningar och att de därför vill ha teamens inspel.

De fyra team som tog sig an den uppgiften jobbade först över kommungränserna för att sen fokusera på en specifik fråga. Förslagen innehåller idéer som att förvandla Bodens fästning till gemensamma rum och att hitta metoder för att använda hus som står tomma. Nu ska kommunerna processa idéerna och möten är redan planerade mellan Boden och Luleå. Gustav Hamlund ser resultaten som en idébank som alla kommunerna i Norrbotten och Västerbotten kan använda sig av.

– Det är väldigt ambitiösa team och de har presenterat förslag som till stor del är rätt konkreta. Nu ska vi börja se vad vi kan implementera och på vilken nivå det ska göras. Bara genom det här projektet har nya samarbeten mellan kommunerna startat och det vill vi hålla liv i, säger Gustav Hamlund.

Om Visioner i norr

  • Projektet Visioner i norr är ett samarbete mellan Rådet för hållbara städer och kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå och i samverkan med bland andra länsstyrelserna, regionerna och Sveriges Arkitekter.
  • Varje team har tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK från Vinnova och Formas.
  • Den 14 juni presenterar teamen och kommunerna resultaten av projekten på Arkdes i Stockholm. Projekten presenteras också på hållbarstad.se.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa