Gå till innehållet

Elva team utvalda för att skissa i norr

Elva team har valts ut i utlysningen Visioner i norr, arrangerad av fem myndigheter samt kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Det var sammanlagt 55 team som ansökte om att få skissa på framtidens hållbara livsmiljöer i norra Sverige. Nu har elva team valts ut för att skissa utifrån de sex kommunernas olika case.

Bakom utlysningen står, förutom de sex kommunerna, Boverket, Arkdes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas. De två sistnämnda står för finansieringen av teamens arbete. De elva teamen kommer att ha möjlighet att söka stöd på 300 000 kronor efter uppvisande av sitt idéförslag.

Visionsskissen presenteras som en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus.

– Visioner i norr ska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete och även kunna inspirera andra, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt vid Boverket och ordförande i Rådet för hållbara städer i ett pressmeddelande.

 

Här är de utvalda teamen för Visioner i norr:

CASE KIRUNA: Från gruva till stadsutveckling. Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara tillgängligt och ett naturligt tillägg till den nya stadskärnan?

 • Framtidsberättelser från Kiruna: Britta Marakatt-Labba, konstnär; Sam Keshavarz, Outer Space; Daniel Norell, Norell/Rodhe; Einar Rodhe, Norell/Rodhe och Eugenia Segerstedt, Luleå tekniska universitet.)
 • Marge+Ramboll: Louise Masreliez, Marge arkitekter; Linda Björn, Marge arkitekter; Erik Hökby, Marge arkitekter; Namo Marouf, Ramboll; Anna Löfmark, Ramboll; Camilla Wenke, Ramboll; Vincent Prats, Ramboll och Alexine Wirén, Ramboll.

 

CASE GÄLLIVARE: Vallan i staden.Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapas vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?

 • Of Public Interest (OPI): Jonas Dahlberg, Of Public Interest (OPI); Joakim Lyth, OPI; Chiara Bugatti, OPI; Danae Valenza, OPI och Tobias Westerlund, OPI.
 • Barnens visioner i norr: Carolina Wikström, Asante Arkitektur och design; Max Goldstein, Landskapslaget/SLU; Jens Evaldsson, konstnär; Eva Alerby, Luleå tekniska universitet; Cecilia Lindén, GoClimate; Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult; Gustav Rygren, student och Anna Turdell, Brand Union.

 

CASE BODEN OCH LULEÅ: Tvillingar i norr. Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?

 • Luleå: Nordic Future: Björn Ekelund, Warm in the Winter; Nisse Örnberg, Warm in the Winter; Erik Giudice, Erik Giudice Architects; Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects; Christina Eneris, Afri; Camilla Fransson, Afry; Lia Ghilardi, Lia Ghilardi/Univeristy College London och Lisa Torell, Lisa Torell.
 • Luleå: Fieldstudio: Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU; Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär; Michaela Frycklund, studerande, Umeå konsthögskola; Eliot Axelsson, formgivare/Bosman.XYZ; Shueyb Abshir Mohamed, studerande, Luleå tekniska universitet; David Varhelyi, studerande, Umeå konsthögskola och Maryan Abshir Mohamed, studerande, Luleå tekniska universitet.
 • Boden: HallemarHejdelind: Veronica Hejdelind,Hallemar Hejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet; Dan Hallemar, Hallemar Hejdelind; Carmen Izquierdo, Esencial ; Mariano Tellechea, Esencial; Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget och Johannes Samuelsson, frilans/egen firma.
 • Boden: Team TIP++: Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP); David Väyrynen, frilans/egen firma; Magnus Björkman, TIP; Nils Björling, Chalmers ACE; Nils Borg, Borg & co och Veronika Borg, Borg & co.

CASE SKELLEFTEÅ: Från stagnerade till Klondyke och vadå? Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skellefteåbor?

 • Good Guide: Norr: Petra Jenning, Fojab; Magdalena Hedman, Fojab; Emma Pihl, Fojab; Johannes Stripple, Lunds universitet; Alexandra Nikoleris, Lunds universitet; Mats Söderlund, författare; Caroline Mårtensson, konstnär och Johan Holmqvist, IVL.
 • Moving North: Robert Mull, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet; Emmy Andersson, Umeå Universitet; Ele Carpenter, UmArts, Umeå Universitet; Sandi Halil, DecolonizingArchitecture Art Research (DAAR), Lunds Universitet; Amalia Katopodis, Umeå Universitet; Marina Långdahl, Hej Främling Västerbotten; Linda Sandberg, Umeå Universitet och Sangram Shirke, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet.

CASE UMEÅ: Stadsdelsdrömmar. Hur kan vi ge Umebornas drömmar om sin stadsdel ett fysiskt avtryck?

 • Norrlandsmodellen: Katarina Krupinska, KKARK; Jan Åman, Eau och Gaz; Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen; Helen Olausson, Duved Framtid; Sara Thor, Umeå Universitet; Björn Lindelöf, BLIR development; Adam Davies, Ty Syml och Jesper Karlsson, Fäviken Magasinet.

 

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa