Gå till innehållet

”Det sociala perspektivet är viktigt i återuppbyggnaden”

Helena Ohlsson är planeringsarkitekt med lång erfarenhet av att arbeta i kris- och katastrofdrabbade områden. Nu arbetar hon med återuppbyggnad och lokal utveckling i Ukraina.

Helena Ohlsson visste redan under utbildningen till planeringsarkitekt att hon ville arbeta med globala frågor. Nu är hon anställd på SALAR International, en del av Sveriges kommuner och regioner (SKR) med projekt för att stötta Ukraina i återuppbyggnaden och utvecklingen av förstörda städer och miljöer.

– I våra projekt tar vi alltid hänsyn till utmaningar och möjligheter på varje specifik plats. Sen arbetar vi med att förankra processerna och stötta kommunerna att driva dem vidare, tillsammans med medborgarna och olika aktörer, förklarar Helena Ohlsson. 

Hon beskriver metoden att ge stöd i flera steg. Först prioriteras akuta återuppbyggnadsinsatser, sen handlar arbetet om att stötta en mer långsiktig utveckling som inte bara ser till fysiska skador, utan också beaktar mänsklig påverkan, särskilt situationen för internflyktingar och potentiella återvändande.

SALAR International har varit verksamma i Ukraina sedan 2014 när landet inledde sin stora decentraliseringsreform. Från att ha varit en starkt centraliserad nation har Ukraina utvecklat drygt 1 200 självstyrande kommuner, så kallade hromadas.

­– Det arbetet har lagt en bra grund i kommunerna för att hantera de kriser och behov som kriget nu har lett till, säger Helena Ohlsson.

Hennes tjänst i dag är långt från det fokus på svensk kommunal planering hon är utbildad till. Ändå ser hon att hon har nytta av den tekniska kunskap och förståelse för komplexa stadsutvecklingsprocesser och gestaltning hon fick genom utbildningen till planeringsarkitekt på Blekinge tekniska högskola BTH.

Även om de platser jag jobbar med i dag skiljer sig mycket från svenska sammanhang så finns det många beröringspunkter kring vilka utmaningar som städer globalt står inför

– Även om de platser jag jobbar med i dag skiljer sig mycket från svenska sammanhang så finns det många beröringspunkter kring vilka utmaningar som städer globalt står inför, och behovet av att dela kunskap mellan olika länder är stort.

Hon har fått allt mer erfarenhet inom internationella projekt genom flera års arbete i olika länder och inom ideella organisationer, konsultföretag och för UN-Habitat i Afghanistan, där hon bland annat ledde ett projekt för att utveckla en park som drevs av lokala kvinnogrupper.

– De här erfarenheterna har påverkat mig både personligt och professionellt. Att jobba så nära medborgarna är otroligt inspirerande, säger hon.

Hon är anställd som projektledare och expert på SALAR International sedan 2017. Där har hon framför allt jobbat med ett stort globalt program för att stötta städer i flera länder att utveckla mer inkluderande och hållbara samhällen, som särskilt beaktar utsatta gruppers behov. En stor del av sin arbetstid lägger hon nu också på att leda ett projekt som främjar teknisk kunskap, jämställdhet och rättighetsfrågor inom hållbar avfallshantering i Nordmakedonien.

Nu kommer hon att lägga ett allt större fokus på utvecklingen av det nya projektet i Ukraina. SALAR International har kontor med lokalt anställda experter i Kiev och många av medarbetarna reser regelbundet till landet. Flera samarbeten har också byggts upp under projekten. Ett är med Restart Ukraine, ett initiativ av den ukrainska planeringsarkitekten Alexander Schevchenko, som har genomfört en studie om hur SALAR Internationals projekt bäst kan komplettera det arbete som redan drivs av andra aktörer.

– I den här situationen behövs stödet mer än någonsin. Genom att vi samarbetar med lokala aktörer och våra team på plats så anpassas projekten efter de behov som uppstår under krigets olika skeden. Det är tanken med våra projekt, att vi stöttar olika förändringsprocesser som på lång sikt kan utvecklas vidare, säger Helena Ohlsson.

Om SALAR International i Ukraina

SALAR International, Swedish Association of Local Authorities and Regions, är ett bolag ägt av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som stödjer demokratisk samhällsplanering och förvaltning på lokal och regional nivå med hjälp av kunskap och erfarenhet från svenska lokala och regionala myndigheter.

SALAR International bedriver två projekt i Ukraina sedan 2014, Prosto och DSP II, för att hjälpa nationella ministerier och lokala myndigheter att genomföra landets decentraliseringsreform. Projekten innehåller bland annat stöd till modeller för ekonomisk utveckling och för att inkludera lokala myndigheter i diskussioner om motståndskraft, återhämtning och återuppbyggnad av Ukraina. Beslut väntas kring det nya återuppbyggnadsprojektet under kommande månader. 

Mer om Ukraina

Mer att läsa