Gå till innehållet

”Glädjande att flera partier håller med oss”

Ibland går partiernas svar stick i stäv med Sveriges Arkitekters ställningstaganden – men lika ofta är de på samma linje.
– Det är glädjande att flera partier håller med oss, säger Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef.

En statlig innovationsfond för nyskapande arkitektur. Det är ett av de få konkreta förslag som dyker upp i Arkitektens enkät till de politiska partierna inför valet. Och det mottas med glädje av Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef.

– Alliansregeringen och S-MP-regeringen ska ha all heder för att ha fått politiken för gestaltad livsmiljö, Boverkets uppdrag och riksarkitekten på plats, men framåt saknas nya konkreta förslag. Detta med innovationsfonden är ett undantag och det är ett utmärkt förslag, säger Margareta Wilhelmsson.

Förslaget om innovationsfonden kommer från Miljöpartiet, ett parti som fram till nyligen satt på tre viktiga ministerposter för arkitekturpolitiken, och där Sveriges Arkitekter genom förbundsdirektör Tobias Olsson, med bakgrund inom partiet, haft bra ingångar i sitt politiska lobbyarbete. Men Margareta Wilhelmsson konstaterar att det är flera partier som nu talar väl om ämnet.

Det finns svar i enkäten som på olika sätt vill ge mer utrymme för arkitekter och arkitektur.

Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef

– Det finns svar i enkäten som på olika sätt vill ge mer utrymme för arkitekter och arkitektur, säger hon.

Hon syftar bland annat på Liberalerna som ”vill att makten över byggprojekt ska flyttas från politiker till arkitekter, konsumenter och byggherrar”. Och Sverigedemokraterna som säger att ”alla kommuner bör ha kommunala arkitekturprogram” och Vänsterpartiet som ”vill se till att det utbildas tillräckligt många inom de olika arkitektinriktningarna”.

Samtidigt saknar Margareta Wilhelmsson ambitionerna i det arkitekturpolitiska målet i bygg- och bostadspolitiken, till exempel när det gäller bygglovsutredningen, certifierade byggprojekteringsföretag, vissa regelförenklingsprojekt och synen på serietillverkade hus.

Hon konstaterar att Västerpartiet är på samma linje som Sveriges Arkitekter när det gäller motståndet mot certifierade byggprojekteringsföretag och kritiken mot bygglovsutredningen där de säger att ”ambitionerna för den gestaltade livsmiljön måste vara tydliga även när det kommer till bygglov och förenklingarna”.

Margareta Wilhelmsson konstaterar vidare att Kristdemokraterna, liksom förbundet, vill vidareutveckla klimatdeklarationerna till att omfatta utemiljöer, samt vill att kvalitet och hållbarhet förtydligas i regelverket för offentlig upphandling. Hon noterar att Centerpartiet säger bra saker om cirkularitet, men utan konkreta förslag. Moderaterna vill också, liksom Sveriges Arkitekter, utvidga klimatdeklarationerna till att omfatta fler byggnader.

Moderaterna sticker ut med ytterligare ett av de konkreta förslagen: ett förslag om ökat medborgarinflytande.

– Vi är eniga med M om problemställningen, att det alltför ofta byggs med för dålig kvalitet och att det är viktigt med medborgardialog. Men det är oklart hur det ökade medborgarinflytandet ska förhålla sig till det som redan omhändertas av PBL-processen och hur det blir mer representativt. Problemet med dåliga hus löses ju inte genom att på förhand, så som gjorts i några kommuner, bestämma fasadstil och sen hoppas att kvalitet och viktiga värden som takhöjder och bra planlösningar följer med bakom fasaderna per automatik.

Socialdemokraternas svar i enkäten är avvaktande och uttrycker inte särskilt mycket vad partiet tycker i de olika frågorna.

– Det är vanligt att ett regeringsparti fokuserar på det de har gjort. Det är svårt att ur enkätsvaren utläsa vad de vill framåt, konstaterar Margareta Wilhelmsson.

Mer om Val 2022

Mer att läsa