Gå till innehållet

Nya ministrar tar över arkitektur­politiken

Andreas Carlsson (KD) blir bostadsminister och Parisa Liljestrand (M) blir kulturminister i Ulf Kristerssons regering.
– Det är nya namn, vi har inte sett dem i de här frågorna förut, kommenterar Margareta Wilhelmsson på Sveriges Arkitekter.

När statsminister Ulf Kristersson läste upp regeringsförklaringen i riksdagen, framhöll han att det är fyra punkter som är viktigast kommande mandatperiod: Kampen mot den grova kriminaliteten, att ta sig igenom en ny lågkonjunktur, komma ur energikrisen för att nå klimatmålen och leda Sverige in i Nato.

– Mitt budskap idag är alltså rätt kärvt: det är ett mycket tufft läge. Och det kan mycket väl bli betydligt sämre, sa Ulf Kristersson.

Statsministern nämnde varken bostadsbyggande eller arkitektur. 

– Vi har inte fått någon vägledning om vilken inriktning bygg- och bostadspolitiken kommer att få med den nya regeringen. Den tas inte upp varken i Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen. Jag hoppas att det inte betyder att frågorna har låg prioritet, säger Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter.

Sveriges Arkitekter har sammanställt tre punkter om de krav förbundet ställer på regeringen den kommande mandatperioden. De handlar om bättre regler och incitament för återbruk i byggandet, skärpning av klimatdeklarationerna och att förbättra förutsättningarna för bra arkitektur och hög kvalitet i byggd miljö.

– Vi hoppas att regeringen ska fortsätta att utveckla den nationella arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö, den som klubbades av en enig riksdag 2018, säger Margareta Wilhelmsson.

I sin regeringsförklaring lyfte Ulf Kristersson alltså inte bostäder, men han radade upp ett antal andra samhällsbyggnadsprojekt, som energieffektivisering för privatpersoner, nybyggnad av kärnkraftverk, satsningar på järnväg, utbyggnad av laddinfrastruktur, uppbyggnad av försvaret samt återuppbyggnaden av Ukraina.

I sin uppmaning till den nya regeringen skriver Sveriges Arkitekter även att regeringen måste uppmuntra klimatomställningen inom byggbranschen. Förbundet pekar på att många i byggbranschen har jobbat fram tekniska och arkitektoniska lösningar och att den nya regeringen måste ge plats åt dessa pionjärer.

– Inom initiativ som exempelvis LFM30 växer nya insikter och framsteg fram varje dag. Klimatpionjärerna har hittills gått före lagstiftningen med innovationer och ambitioner för att minska klimatpåverkan och är otåliga över att lagstiftningen hindrar omställningen i stället för att uppmuntra den, säger Margareta Wilhelmsson.

I sin regeringsförklaring utnämnde Ulf Kristersson också branschen som drivande i omställningen.

– Det svenska näringslivet är ett drivhus för välstånd och innovation, men numera också en viktig miljörörelse – världsledande i hållbarhet och grön omställning. Regeringen kommer att vara en offensiv partner i det arbetet, sa Ulf Kristersson.

Om arkitektur i regeringsförklaringen

Senast ordet arkitektur nämndes i en regeringsförklaring var när Stefan Löfven 2016 förklarade att receptet för bostadsbyggande är att det ska bli enklare att producera serietillverkade hus och bli möjligt med fler bygglovsfria byggnader. Då sa han också att det skulle tas fram en arkitekturpolicy för hållbara stadsmiljöer. 

2018 tog riksdagen beslut om det nuvarande arkitekturpolitiska målet och arkitekturpolitiken som går under benämningen Gestaltad livsmiljö.

Mer om Val 2022

Mer att läsa