Gå till innehållet

Fyra projekt prisas inom gestaltad livsmiljö

Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd har utsett Årets Strålkastare 2022, en ny utmärkelse som ska gå till föredömliga projekt inom gestaltad livsmiljö.

De som prisas är Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed.

– Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer, i ett pressmeddelande.

Svenska byggnadsvårdsföreningen får utmärkelsen för att de ”informerar om den kompetens och kvalitet som ligger bakom våra livsmiljöer och propagerar för resurshushållning”.  

– Vi vill vara en motsvarighet för den byggda och gröna kulturmiljön såsom Svenska Naturskyddsföreningen är för vår natur, kommenterar Tomas Nyström, arkitekt och styrelseordförande för föreningen, i pressmeddelandet. 

Region Skåne får priset för att de ”erbjuder tjänstepersoner vid Skånes 33 kommuner utbildning i gestaltad livsmiljö för att främja nya samarbeten och idéer” och Forskningsstationen i Hökarängen, som huserar i ett Attefallshus på en villtomt, prisas för sin lokala förankring och  för att projektet ”visar den offentliga konsten vägen ända in i hemmet”. 

Mötesplats Steneby, som Arkitekten tidigare berättat om, lyfts av de statliga myndigheterna som ett exempel på hur konstnärliga krafter kan motverka en negativ befolkningsutveckling. 

– Det går att utveckla livsmiljön på landsbygden med hjälp av konstnärer och konsthantverkare, konstaterar Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby, i pressmeddelandet.

Årets Strålkastare uppmärksammas vid den årliga konferensen om gestaltad livsmiljö som arrangeras av de fyra myndigheterna, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd och som hålls idag på Arkdes.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa