Gå till innehållet

Förseningar och ovanliga lösningar i årets lönerörelse

Löneprocesserna drar ut på tiden på flera företag men redan står klart att det finns arbetsgivare som trots konjunkturläget har lagt sig på löneökningar på 4,1 procent. Men det gäller inte alla. ”Det lutade först åt noll”, säger en arbetsgivare i Arkitektens rundringning.

Det har varit ett svettigt 2023 för många arkitektföretag. Arkitekten har rapporterat om varsel och uppsägningar i branschen – både på större och mindre kontor.

Mitt i allt detta har det också förhandlats fram ett nytt kollektivavtal och skett en lönerörelse på de flesta företag. Kollektivavtalet är fortsatt sifferlöst – en modell som har varit gynnsam för anställda arkitekter under många år. Så lär det inte bli i årets lönerörelse. 

Arkitektens rundringning till ett större antal kontor visar att många arbetsgivare lägger sig kring industrins så kallade märke på 4,1 procent, eller lägre. Någon erbjuder eventuell bonus dessutom. Men ingen lägger sig över, av dem Arkitekten har talat med. 

Löneprocessen har blivit försenad på många kontor. Så är det till exempel på AIX. Någon form av höjning ska det bli men besked dröjer till nu efter sommaren. På Radar har det heller inte varit tal om utebliven lönerevision. Policyn att kompetens, erfarenhet och prestation ska vara vägledande gäller som vanligt. Även Nyréns har skjutit fram löneförhandlingarna till nu i höst för att ha lite bättre koll på läget. Fackklubben har gjort en kartläggning under våren som kan ligga till grund för diskussionerna.

Vi hade budgeterat för en lägre löneökning men förhöll oss till märket.

Niklas Larsén, vd Mer arkitekter

Niklas Larsén, vd på Mer Arkitekter har lagt lönerevisionen på ca 3,5 procent för sin personal. Företaget jobbade intensivt med marknadsföring under 2022 vilket gav ökad omsättning. Man har därför kunnat behålla all personal.

– Vi hade budgeterat för en lägre löneökning men förhöll oss till märket för den del av personalen som det berör vilket drog upp snittet. Vi har vi även valt att införa ett bonussystem som innebär extra lön där pensionsavsättning ingår.

En fackligt förtroendevald som har valt att vara anonym i tidningen, tror inte att arbetsgivaren kommer att ge en höjning som matchar märket. Det hänger delvis ihop med att de upplever att de tvingas sänka arkitekternas timdebiteringspris som i snitt ligger på runt 1 100 kronor, då andra kontor dumpar priserna. I kommunala projekt är timpriserna nere så lågt som till 650 kronor.

Även Strategisk arkitektur lägger sig under märket. Företaget har inte kollektivavtal och har valt en modell utan förhandling och lönesamtal för att i stället ge alla anställda en och samma lönehöjning, partners undantagna.

Det lutade först åt noll, så jag hoppas att de anställda i alla fall känner att det blir något.

Johanna Munck, vd Strategisk arkitektur

– Vi har räknat oss fram till att det är vad vi klarar av. Det lutade först åt noll, så jag hoppas att de anställda i alla fall känner att det blir något. Det är en ovanlig situation för oss, men vi planerar för en vanlig lönerörelse under första kvartalet 2024. Vi har tyckt att detta blir en solidarisk lösning trots allt, säger Johanna Munck, vd.

Ulrik Östling, chefsförhandlare på Sveriges Arkitekter, tycker att arkitekter bör vara hyfsat nöjda med en lönehöjning enligt märket som är ovanligt högt, trots att det i praktiken blir en lönesänkning om man väger in inflationen. 

– Man måste förstå att många företag inte har så mycket sparat i ladorna. Men jag vill understryka att det finns de som går riktigt bra också. Då bör man inte hålla igen, säger Ulrik Östling. 

Artikeln har kompletterats med faktauppgiften att Strategisk arkitektur verkar utan kollektivavtal.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa