Gå till innehållet

Så kan du semestra i tuffa tider

När läget känns osäkert håller många i pengarna. Inte minst semesterplaner kan påverkas av hushållsekonomi och framtidstro, menar forskaren John Magnus Roos.

Konjunkturnedgången i branschen påverkar både ekonomi och framtidstro hos arkitekterna. Oro över sin anställning tillsammans med mindre pengar i plånboken brukar få människor att fokusera på det viktigaste, enligt Sveriges ledande konsumtionsforskare, socialpsykologen John Magnus Roos som är verksam bland annat på Handelshögskolans Center for wellbeeing, welfare and happiness:

– Det finns en sak som vi prioriterar väldigt högt och det är boendet. För de flesta är det viktigt att kunna bo kvar där man bor även om kostnaderna för boendet ökar. Det kanske är ännu viktigare för arkitekter som har investerat mycket känslor i sitt boende, om jag får gissa. Då drar vi hellre ner på något annat, som resor till exempel.

Svenskarna kommer från en lång period där konsumtionen har ökat varje år.

– Vi har haft 30 år där köpkraften har ökat för alla grupper. Det är ovanligt. Första året med covid minskade viss konsumtion, men den nedgången tog vi igen under det andra pandemiåret. En intressant sak är att folk var extremt nöjda med sina semestrar när de inte reste utomlands. Trots det gick resandet upp kraftigt efter pandemin.

John Magnus Roos hypotes är alltså att inflation, svag kronkurs, räntor och ökande arbetslöshet kommer att påverka hur många arkitekter planerar sin sommar. Men det behöver inte leda till en mindre givande semester.

– Det går att hitta lika stor tillfredsställelse med en semester i sin närmiljö. Och vi brukar vara ganska snabba med att motivera och rättfärdiga de val som vi gör. Klimatfrågan är ett argument många gärna lyfter fram hellre en att det handlar om ekonomin.

Vilka saker är viktiga för att känna att det blev en bra semester?

– Variation brukar lyftas fram som en viktig faktor. Att ligga på stranden dag efter dag ger kanske inte så mycket mer än att göra det en dag för att sedan göra något annat. Vill man maximera välbefinnandet ska man satsa på att göra många olika saker.

– Det ska också kännas unikt. Vi är väldigt bra på att känna oss unika, vilket hjälper. Men det är något med att starka upplevelser ofta är de vi också minns, vilket skapar lycka under en längre tid. Sen vill vi gärna kunna berätta om ledigheten för andra. Det förstärker känslan av att det var lyckat. Vad vi har gjort eller det motsatta: vad vi inte har gjort.

– För många är också planeringen av semestern viktig. Att ha något att se fram emot förlänger njutningen.

För att semestern ska ge återhämtning efter ett tufft år, vad är viktigt då?

– Det forskas en hel del kring mindfulness som förhållningssätt. Är man under press på jobbet kan det vara bra att distansera sig lite under semestern och ha en förlåtande inställning till sig själv. Att försöka se den stora bilden vad som händer i samhället, snarare än att lägga en eventuellt försämrad ekonomisk situation på sig själv kan vara nyttigt. Man ska också ägna sig åt saker som man tycker om. Är man en kreativ person kanske det är givande att skapa något till exempel. En annan sak är att inte dra på sig onödiga kostnader om man redan känner en ekonomisk stress.

Bör man använda ledigheten till att fundera över framtiden?

– Jag tycker att man ska ta sig tid att reflektera, men göra det på ett lugnt sätt. Man behöver inte slå bort tankar på att till exempel skola om sig. Men heller inte fatta några beslut.

Om man inte har ro att vara ledig alls då?

– Känner man mycket stress kanske man behöver hålla sig uppdaterad kring läget på arbetsmarknaden. Att försöka hitta en annan anställning kan vara ett sätt att ta kontroll över situationen. Men det viktiga är att inte klandra sig själv för den situation som har uppstått, det mår vi inte bra av, varken på kort eller lång sikt.

Forskarens råd inför sommaren

• Gör många olika saker för att maxa ledigheten. Det är inte säkert att dyra semesterplaner är mer givande.
• Var mycket ute i naturen. Det är både billigt och skapar välbefinnande. Dessutom mår många bra av fysisk rörelse.
• Var närvarande där du befinner dig och distansera dig från jobbtankarna i den mån det är möjligt.
• Är oron för framtiden stor kan det vara avstressande att hålla sig aktiv mot arbetsmarknaden under ledigheten samt att reflektera över nya vägar i yrkeslivet.
• Var snäll mot dig själv.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa