Gå till innehållet

Arbetslösheten ökar till över sju procent

Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar ökade till 7,1 procent i maj. Den största ökningen syns bland arkitekterna. Men bland landskapsarkitekter minskar arbetslösheten istället något.

Ökningen av andelen arbetslösa arkitekter till 7,1 procent är den största i år. I april var andelen arbetslösa 6,3 procent. 

Siffrorna visar andelen medlemmar i Sveriges Arkitekter som någon dag under perioden lyft a-kassa och de presenteras i Sveriges Arkitekters återkommande konjunkturbarometer

En förklaring till hoppet uppåt i statistiken, som anges i barometern, är att det skedde många uppsägningar i början av året och att det är troligt att det är de som drabbades då som nu börjat lyfta a-kassa. Även så kallade hyvlingar, där anställda fått sina tjänster neddragna till deltid, syns i statistiken. En viss andel av de arbetslösa i statistiken kan alltså vara endast deltidsarbetslösa.

I den senaste månadens statistik är det arbetslösheten för arkitekter som ökat flest procentenheter, från 7,9 procent i april till 9 procent i maj. Andelen arbetslösa inredningsarkitekter steg från 10,1 procent i april till 11,5 procent i maj.  

Planeringsarkitekter och landskapsarkitekter har hittills klarat sig bättre i lågkonjunkturen. Arbetslöshetssiffran för planeringsarkitekter ökade med 0,4 procentenheter och uppgår nu till 1 procent. Bland landskapsarkitekter syns tvärtom en minskad arbetslöshet, från 1,8 procent i april till 1,5 procent i maj.

Även om den totala arbetslösheten ökat markant den senaste månaden, finns enligt vad som anges i konjunkturbarometern fler positiva indikationer.

– Antalet inkomna förhandlingsärenden har minskat i maj till årslägsta och det ger ändå vissa förhoppningar om en sjunkande arbetslöshet efter sommaren, säger Jens Andersson, chefsjurist på Sveriges Arkitekter i ett uttalande.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa