Gå till innehållet

Lättare för blivande arkitekter att få praktik

Ett nytt kollektivavtal kring praktikanställningar ska lösa ett av problemen som lågkonjunkturen har fört med sig: att kontoren drar ner på praktikanter.
– Jag sökte på över 50 kontor, säger Joel Bergkvist som till slut blev en av årets fyra praktikanter på BAU.

En grupp som drabbas hårt av lågkonjunkturen är studenter och nyexaminerade arkitekter. Inte nog med att det är svårt att få sitt första jobb, när många kontor säger upp personal. Det har blivit mycket svårare att få praktik, vilket är första steget in på arbetsmarknaden för arkitekter. 

Både arbetsgivarsidan och Sveriges Arkitekter har visat sig vara väldigt eniga i att försöka lösa denna branschfråga. Det har nu mynnat ut i ett nytt kollektivavtal kring just praktikanställning.

– Vi har fört diskussioner med Innovationsföretagen om det här en längre tid och har nu landat i ett nytt avtal som vi tror kan undanröja ett av de hinder för att kunna anställa praktikanter som arbetsgivarna upplever, säger Jens Andersson, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Det finns några olika saker som har fått arbetsgivarna att tveka kring om de ska våga ta in praktikanter samtidigt som de säger upp anställda på grund av arbetsbrist. En orsak är företrädesrätten som en anställd har i nio månader efter att ha jobbat sin sista dag vid uppsägning. 

– Det har funnits en otydlighet för arbetsgivarna vad som gäller vid en praktikanställning om de har sagt upp medarbetare, säger Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen.

Nu har man löst den otydligheten – ingen företrädesrätt gäller vid praktikanställning. Varken för tidigare anställda eller för praktikanten själv, när anställningen upphör. 

Det här innehåller praktikavtalet:

  • Ingen företrädesrätt för uppsagda medarbetare till praktikanställningar.
  • Ingen företrädesrätt för praktikanter efter praktiktiden.
  • Bredare syn på vem som kan söka praktikanställning för att fånga upp de som ej ännu fått sitt första jobb som arkitekt. Har man examen men ej haft anställning kan man söka praktik.
  • Avtalet gäller sedan i början av maj.

Kajsa Eldin tror att detta kan göra det enklare för arbetsgivare att motivera och förklara för sina medarbetare varför praktikanter kan anställas trots att företaget också säger upp eller har sagt upp. Det rör sig om två olika anställningsformer som inte konkurrerar med varandra. 

– Det är svårare och känsligare för arbetsgivarna att anställa praktikanter i lågkonjunktur. Jag tror att många är rädda för att det kan sticka i ögonen hos anställda och tidigare anställda. Det blir också svårare att ta hand om praktikanter när man har gjort neddragningar. Den utmaningen kommer vi inte åt med ett avtal.

Ett kontor som har fortsatt att ta emot praktikanter trots lågkonjunkturen är BAU. Här håller de fyra blivande arkitekterna Joel Bergkvist, Jonatan Lagerstedt. Johanna Malmström och Sofia Nilsson på att gå i mål med sin ettåriga praktikperiod. Många de känner fick aldrig någon praktikplats, men själva sökte de mycket aktivt.

– Jag sökte på över 50 kontor. Många svarade inte alls, säger Joel Bergkvist.

De andra upplevde ungefär samma reaktioner på sina många ansökningar – det vill säga ett mycket begränsat intresse från företagen. Med tanke på det är de mycket glada över att de fick praktik på BAU som också betalar strax över rekommendationen från Sveriges Arkitekter (som ligger på 21 300 kronor i månaden). De tror att praktiken ger dem flera fördelar.

– Det kommer nog att underlätta mycket den dagen jag ska söka jobb på allvar. Det känns också bra att kunna skjuta lite på att ta ut min examen eftersom tiderna är som de är just nu. Jag har det sista året av utbildningen kvar, säger Johanna Malmström. 

Jonatan Lagerstedt lyfter fram hur värdefullt det har varit för honom att få inblick i hur arbetet på ett stort arkitektkontor går till i verkligheten. 

– På utbildningen handlar det mycket om att utforska olika idéer. Att tillämpa detta i verkligheten har delvis varit ett uppvaknande. 

Sofia Nilsson har upplevt samma sak – det stora gapet mellan konstnärlig frihet i skolan och mer krass verklighet i ett riktigt projekt. 

– Det jag har velat få ut är också att se olika delar av arkitektyrket för att kunna bestämma vad jag vill inrikta mig mot. Sen vet jag inte om jag har blivit så mycket klokare på just den fronten, då man har fått se så mycket nytt. Det har också varit bra att få uppleva hur arbetet på ett kontor fungerar och att det är underförstått att man inte ska kunna allt när man är praktikant. 

Joel Bergkvist tycker att praktiken har gett honom en mycket större förståelse för komplexiteten bakom hur en byggnad formas. 

– Det finns en massa saker som vi behöver ta hänsyn till. Teknikutrymmen till exempel. Lär man sig det från början kan det bli bra arkitektur.

De fyra studenterna känner sig bättre rustade för en framtid i yrket efter sin praktik, även om det också finns en viss oro.

– Det är tufft att se kompisar som går ut nu och inte får jobb. Men jag är ändå ganska hoppfull. Det brukar vända och jag har två år kvar i skolan innan jag är färdig, säger Joel Bergkvist. 

– Jag är lite mer stressad för jag har bara sex månader kvar av utbildningen. Vi får se hur det går. Jag hoppas att praktiken ska ge mig lite skjuts, säger Sofia Nilsson.

Så ser BAU:s praktikprogram ut

Tid: BAU tar emot praktikanter i ett årslångt program. Deras erfarenhet säger att det tar så lång tid för praktikanten att få möjlighet att prova på – och bli insatt i – projekt i fler skalor och i fler skeden. 

Villkor. Praktikanterna anställs efter de villkor som Sveriges Arkitekters avtal rekommenderar. Praktikanterna anställs i grupp. De placeras på olika uppdrag men har sällskap av varandra och kan fördela praktikantsysslor inom gruppen. I och med att de är en grupp kan BAU också erbjuda introduktionsföreläsningar, mentorskap och övningsuppgifter. 

Inspiration. Idéerna har hämtats från det brittiska professionaliseringsprogrammet men utvecklats efter svenska förutsättningar och den egna verksamheten som spänner över många olika typer av uppdrag.

Vision. BAU ser praktikanter som en självklar del av företagskulturen och nu pågår rekryteringen för nästa år då man återigen anställer fyra praktikanter i ett år.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa