Gå till innehållet

Efter skandalerna: Stads­arkitekten leder Gällivares nystart

Med Gällivares stadsarkitekt Johan Eriksson-Buhr i spetsen blir det nu omstart för kommunens bygghantering. Johan Eriksson-Buhr har från och med årsskiftet också rollen som byggchef.

Kommunen hade en besvärlig höst med en intern utredning kring tidigare bygglovsfusk och mutmisstankar, och en därpå följande polisanmälan. 

Men i februari startade ett nytt forum – Byggdialog Gällivare – som leds av Johan Eriksson-Buhr och som ska vara en tydlig ingång för all typ av byggande. Liknande sätt att arbeta finns inom många andra kommuner. 

– Det är annars ganska komplicerat med allt från mark- och exploateringsfrågor till detaljplaner och bygglov som man ska hantera själv som enskild aktör. Det är lätt att bli rundslussad och det tar tid. Det är det vi ska undvika genom att skapa EN väg in till kommunen, säger Johan Eriksson-Buhr.

Den som är intresserad av att bygga ska redan vid ett första möte med kommunen kunna träffa alla relevanta personer. Samtidigt utses en kontaktperson som finns med hela tiden oavsett vilket ärende och vart i processen projektet är.

– Prövning och utvärdering tar dock alltid sin tid och måste få göra det. Men genom att samarbeta bättre internt kommer vi kunna säkra kvalitet och samtidigt arbeta mer effektivt, säger Johan Eriksson-Buhr. 

Forumet är också ett sätt att i Gällivare möta upp den gigantiska samhällsomvandlingen med miljardsatsningar på gröna industrier som norra Sverige står mitt i. 

Här i Gällivare är bostadsbristen akut och vi vill väcka intresse hos privata markägare att utveckla sin mark.

Johan Eriksson-Buhr

– Här i Gällivare är bostadsbristen akut och vi vill väcka intresse hos privata markägare att utveckla sin mark. Det gäller även andra typer av fastigheter och byggprojekt, säger Johan Eriksson-Buhr. 

Han menar dock att forumet inte har något att göra med den polisanmälan kommunen gjorde förra året efter en intern utredning. Anmälan handlade om tidigare missförhållanden med bland annat flera år av felaktiga bygglov och korruption inom framför allt byggfrågor.

– Misstankarna ligger flera år tillbaka och majoriteten av dem som arbetar här nu fanns inte med i kommunen eller var inte inblandade. Men givetvis ska vi lära oss om vad gått snett och det måste vara rättssäkra processer. Medborgarna ska kunna lita på oss och med vårt nya forum har vi fullt fokus framåt, säger Johan Eriksson-Buhr. 

I kommunen finns förutom Johan Eriksson-Buhr, som är landskapsarkitekt i botten, två civilingenjörer med inriktning mot arkitektur.

– Bristen på arkitekter här i norr är en högst relevant och aktuell fråga. Ska vi ro iland det nya norra Sverige så behöver vi fler arkitekter. Det är nästan en klyscha, men den stämmer: det är inte bara antalet bostäder, det är också de kvalitativa aspekterna i vad som skapar attraktiva livsmiljöer. Det som arkitekter kan. 

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa