Gå till innehållet

Borås vinner Planpriset för sin parksatsning

Ett fem kilometer långt parkstråk är startskottet för en ny stadsdel i Borås. Nu får kommunen Planpriset för stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken.

Det blev Borås kommun som fick ta emot Planpriset för stadsbyggnadsprogrammet “Staden vid parken”. Prisplaketten delades ut på Arkitekturgalan som i år hölls i Göteborg.

Planprisjuryn lyfter i sin motivering fram hur parken blir ett startskott för att skapa en mer sammanhållen, jämlik och klimatanpassad stad.

”Viskans park är ett framstående exempel på idéburen stadsutveckling”, skriver juryn som också betonar betydelsen av arkitekternas dialog med medborgarna i form av övergripande hållbarhetsidéer och konkreta förslag.

Stadsbyggnadsprogrammet “Staden vid parken” beskriver idéerna bakom Viskans park, ett fem kilometer långt och sammanhängande grönt stråk utan biltrafik. Parken ska byggas i etapper, så att det blir ett sammanväxt pärlband av parker och gröna stråk genom staden. Idén är också att ny bebyggelse ska adderas successivt längs parken med syftet att bidra till tryggare och mer befolkade stadsrum. En del av parken har varit föremål för en arkitekttävling som vanns av Nyréns arkitektkontor i juni 2022.

Nyréns vann arkitekttävlingen om en del av Viskans park 2022. Bild: Nyréns.

Parkens grundkoncept formuleras i stadsbyggnadsprogrammet i tio kärnvärden, bland annat att den ska rymma en stor variation av ekosystemtjänster och bidra till sin närmaste omgivning i form av aktiviteter och mötesplatser. Den linjära parken ska säkerställa behovet av närhet till parker och ytor för fotgängare och cykel när antalet bostäder ska öka i centrum enligt Borås utbyggnadsplan.

Ansvariga teamet bakom Borås vinnande plan:

  • Paulina Bredberg, planarkitekt, programansvarig.
  • Felix Lorentzon, planarkitekt, programansvarig.
  • Richard Mattson, stadsarkitekt, projektstöd, illustratör, intitiativtagare.
  • Anton Spets, stadsträdgårdsmästare, projektstöd initiativtagare.
  • Jonas Ward, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, projektstöd.

– Programmet och arkitekterna bakom kopplar ihop staden och visar en tydlig riktning i planeringen. Då får man aktörerna med sig och minskar risken i deras investeringar, sa planprisjuryns ordförande Christer Larsson i ett pressmeddelande inför avslöjandet.

Planpriset delas sedan drygt 30 år ut av Sveriges Arkitekter till en kommun eller region för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Alla nominerade till priset hittar du här.

Mer om Arkitekturgalan 2023

Mer att läsa