Gå till innehållet

Två nya hedersmedlemmar i Sveriges Arkitekter

Christer Larsson och Ingegerd Ågren har blivit utsedda till hedersmedlemmar i Sveriges Arkitekter.

Skaran av hedersmedlemmar i Sveriges Arkitekter utökades när det blev klart att Christer Larsson och Ingegerd Ågren läggs till listan. Utmärkelserna delades ut på Arkitekturgalan i Göteborg.

– Det är ett sätt att uppmärksamma kollegor som banat väg för oss andra, och att visa respekt för deras gärning, sa Emina Kovacic som är Sveriges Arkitekters förbundsordförande.

I motiveringen till utnämningen av Christer Larsson som hedersmedlem jämförs han med en planerande arkitekters Herkules: ”Likt denna mytologiska hjälte har han gjort storverk – inom staden, arkitekturpolitiken och akademin, som ger kolleger runt om i Planerarsverige råg i ryggen”.

I motiveringen från Sveriges Arkitekters styrelse nämns också Christer Larssons roll som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, där han från slutet av 1990-talet drev flera stora stadsbyggnadsprojekt, som Västra hamnen och Citybanan. Motiveringen nämner också hans arbete för en ny nationell arkitekturpolitik, för vilken han utsågs till utredare av regeringen 2014. Han la fram utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design 2015 och de nya arkitekturpolitiska målen antogs av riksdagen 2018. Christer Larsson blev också Sveriges första riksarkitekt, under rekryteringen av en permanent tjänsteperson för rollen. ”Vår hedersmedlems storverk gagnar alla arkitekters förutsättningar att verka”, står det i motiveringen.  

Christer Larsson tog emot utmärkelsen på scenen och förklarade att arbetet med arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö ligger särskilt nära hjärtat.

– Den stärker förutsättningarna för alla arkitekter att verka. I dag har över hälften av Sveriges kommuner en arkitekturpolicy och det hade inte hänt utan Gestaltad livsmiljö, sa han.

Den andra nya hedersmedlemmen är Ingegerd Ågren som enligt motiveringen ”har krossat glastak i folkhemmet”. Hon föddes som Ingegerd Snis för drygt 100 år sen i Falun, utbildade sig till arkitekt i Stockholm och gick på 1950-talet in i det då mansdominerade fältet stadsplanering.

Ingegerd Ågren tog emot utmärkelsen som hedersmedlem via sin dotter Maria Ågren.

Hon blev första kvinna i rollen som chef för generalplaneavdelningen på Göteborgs stadsbyggnadskontor, där hon under en expansiv period ansvarade för en av Göteborgs första generalplaner. Motiveringen lyfter fram en rapport hon skrev om vikten av god service i stadens ytterområden. 1975 utnämndes hon, åter igen som första kvinna, till länsarkitekt i Halland och senare i Göteborgs och Bohus län.

”Ingegerd Ågren är en visionär inom stadsplaneringen. Hon greppade ett Göteborg som växte åt alla håll och strävade efter ett folkhem med rum för alla”, lyder en del av motiveringen.

Utmärkelsen till Ingegerd Ågren togs emot av hennes dotter Maria Ågren som hade en hälsning med sig från sin mamma:

– Ja det var i sista minuten. Jag tackar och är djupt hedrad, hälsade Ingegerd Ågren.  

Om Sveriges Arkitekters hedersmedlemmar

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse hedersmedlemmar som får fritt medlemskap livet ut, samt en hedersnål. Samtliga hedermedlemskap, förutom det till Tage Hertzell 2020, har delats ut av Sveriges Arkitekters stiftarorganisationer SIR och SAR. Dåvarande LAR delade ut en motsvarande utmärkelse, Sven A Hermelins pris som innehas av bland andra Thorbjörn Andersson och Pär Söderblom.

Dessa är hedersmedlemmar idag: Christer Larsson, Ingegerd Ågren, Agneta Liljedahl, Ingrid Johansson, Olle Anderson, Viveca Berntsson, Åke Axelsson, Tage Hertzell, Jonas Bohlin, Tiina Sarap, Gert Wingårdh och Kersti Sandin Bülow.

Tidigare hedersledamöter inom SAR var bland annat: Hakon Ahlberg, Nils Ahrbom, Erik Asmussen, Ralph Erskine, Leonie Geisendorf, Jan Gezelius, Lennart Holm, Carl Nyrén, Sigurd Lewerentz, Per Friberg, Nils Carlsson och Bengt Lindroos.

Mer om Arkitekturgalan 2023

Mer att läsa