Gå till innehållet

Här är de nominerade till Planpriset

Borås, Nyköping, Örebro eller Region Skåne kan få Sveriges Arkitekters Planpris.

Planpriset delas ut av Sveriges Arkitekter för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga inom fysisk planering. Nu nomineras tre kommuner och en region till priset.

Borås nomineras för ett stadsbyggnadsprogram där ett fem kilometer långt parkstråk lägger grunden för stadens fortsatta utbyggnad och Nyköping för stadsutvecklingsplanen Brandkärr där miljonprogramsområdets värden lyfts fram. Örebro nomineras för dokument och riktlinjer om hur kommunens lekplatser ska utformas och Region Skåne för en helhetsplan för utemiljö vid Malmö sjukhusområde.

– I Örebro handlar det om barnens förutsättningar för en bra start i livet, i Malmö om hälsans roll i en stadsstruktur. Hur vi tar hand om det redan byggda är Nyköpings arbete ett bra exempel på och Borås stadsbyggnadsprogram visar betydelsen av det offentliga rummet, säger juryns ordförande, arkitekt Christer Larsson i ett pressmeddelande.

De nominerade till Planpriset 2022 är:

Borås stad för Stadsbyggnadsprogram för Borås – Staden vid parken.
Ur juryns motivering: ”Programmet visar att en park kan vara startskottet för att skapa en mer sammanhållen, jämlik och klimatanpassad stad. Viskans park är ett framstående exempel på idéburen stadsutveckling.”

Nyköpings kommun för Stadsutvecklingsplan Brandkärr.
Ur juryns motivering: ”Planen bidrar med konkreta verktyg för att skapa ett mer levande och befolkat stadsrum, där bilens betydelse minskar och gårdarna blir gemensamma vardagsrum.  … Dokumentet som helhet adresserar några av vår tids största utmaningar – att värna och utveckla platsens värden och främja jämlika livsvillkor i hela staden.”

Region Skåne för Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde.
Ur juryns motivering: ”Omvandlingen av sjukhuset visar hur slutna vårdmiljöer kan öppnas, med positiva effekter på stadsliv, hälsa och förebyggande vård.  Från helhet till detalj ger planen för sjukhusområde förutsättningar att skapa vackrare livsmiljöer, lätta att nå för malmöbor, vårdpatienter och anställda.”

Örebro kommun för Lek på riktigt och Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser.
Ur juryns motivering: ”Med leken i fokus planerar staden för spännande och stimulerande miljöer, för alla åldrar. Genom att utgå från platsen – och ge möjlighet för barnen att påverka innehållet – blir lekmiljöerna unika, utmanande och föränderliga över tid.”

Juryn har bestått av Abdellah Abarkan, Jenny Jernström, Lina Gregersdotter och Christer Larsson. Vinnaren presenteras på Arkitekturgalan i Göteborg den 13 mars.

Mer om Arkitekturgalan 2023

Mer att läsa