Gå till innehållet

1,3 miljoner i stöd till mötesplats för Ukraina

Sveriges Arkitekter har beviljats stöd från Svenska institutet för att förverkliga idén om en plattform för kulturellt utbyte mellan arkitekter från Ukraina och Sverige.

– Projektet är ett svar på den ukrainska presidentens vädjan till Sveriges riksdag att svenska arkitekter och företag ska bidra till återuppbyggnaden och Riksdagens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bygga flyktingboenden, säger Pehr Mikael Sällström, samordnare för frågor som rör kriget i Ukraina på Sveriges Arkitekter. 

Avsikten med projektet är enligt ansökan ”att projektet ska kunna fungera som en mötesplats för professionellt utbyte och nätverksbyggande inför återuppbyggnaden” och att det ska ”resultera i ett tankeväckande inspel kring strategiskt grundläggande frågor i planeringen för Sveriges och Europas stöd till återuppbyggnaden i Ukraina”. 

Det planeras ett antal workshopar och en slutkonferens hösten 2023 där resultatet ska presenteras. Projektet ska ske i olika samarbeten med bland andra den europeiska arkitektorganisationen ACE, Färgfabriken samt Arkdes och Boverket.

I dag den 9 juni håller bostadsminister Johan Danielsson ett möte som handlar om återuppbyggnaden av Ukraina. Bakgrunden är just Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tal till riksdagen den 24 mars. Till mötet har företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn bjudits in, däribland Sveriges Arkitekter.

Fotnot: Projektet har senare kommit att kallas Framtidsbilder för Ukraina.

Mer om Ukraina

Mer att läsa