Gå till innehållet

REPLIK: ”Visst finns det mycket kvar att göra”

Riksarkitekt Helena Bjarnegård svarar på Linda Mattssons inlägg som ifrågasätter den statliga arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljös genomslag och Boverkets förebildlighet.

Nu är det fem år sedan regeringen fattade beslut om Politik för gestaltad livsmiljö. Det var också då en rad statliga myndigheter fick uppdrag att på olika sätt stödja offentliga aktörer inom detta fält. I början av mars släppte Arkdes sin årliga uppföljningsrapport, baserad på en mängd olika data. Den visar att väldigt mycket görs och att utvecklingen går framåt, men att mer insatser behövs. 

Jag är glad över mycket, som exempelvis att över hälften av kommunerna nu har eller tar fram arkitekturprogram. Men samtidigt frustrerad över att exempelvis programmen i många fall ännu inte fått brett genomslag. Så visst finns det mycket kvar att göra.

Sektorsövergripande kulturförändring tar tid. Precis som du är jag otålig och vill se en snabb förändring. Boverket och myndigheterna i Rådet för hållbara städer arbetar nu med att hitta nya sätt att komplettera arbetet med regelverk, finansiella stöd etcetera. Ett exempel på detta är initiativet Visioner: i norr där vi arbetat närmare kommunerna och professionen. 

Min övertygelse är att vi tillsammans just nu skapar en bred rörelse framåt – där varje engagerad person gör skillnad.

Min övertygelse är att vi tillsammans just nu skapar en bred rörelse framåt – där varje engagerad person gör skillnad. Även din insats, när du i projekten ständigt påminner om målet för gestaltad livsmiljö, är viktig!

Nu till frågan om Boverkets nya lokaler. Boverket har satt ribban högt vad gäller vårt nya kontor och arbetar genom hela processen med att utveckla kvaliteter kopplade till målet för Gestaltad livsmiljö. Vi är inte byggherre utan kommer att bli hyresgäst hos fastighetsägaren Skanska. I upphandlingen av hyreskontrakt styrde vi, inom ramen för LOU, hållbarhets- och kvalitetsaspekter hårt.

Boverket ansvarar för interiör och inredning av de lokaler i byggnaden som vi ska hyra. Vi har hög gestaltningskompetens i den interna projektgruppen, upphandlad inredningsarkitekt samt nära samverkan med byggherre och dennes arkitekt. Ett samarbete med Statens konstråd har glädjande också påbörjats.

Helena Bjarnegård är landskapsarkitekt LAR/MSA och Riksarkitekt vid Boverket.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa