Gå till innehållet

Riksdagen klubbar nytt mål för arkitekturpolitiken

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtu.be

Här är det nya målet som riksdagen klubbat:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa