Gå till innehållet

Uppsala stadsteaters interiör vinner Guldstolen

Den renoverade Uppsala stadsteater tilldelas Guldstolen för årets bästa interiör. Bakom renoveringen står inredningsarkitekterna på Studio Feuer.

”Ett ypperligt exempel på hur befintliga värden lyfts fram och binds samman med nya inslag. De publika ytorna har fått ett samtida, attraktivt uttryck som är lekfullt och med respekt för det befintliga.”

Så säger prisjuryn om den renoverade Uppsala stadsteater, där bland annat en stor muralmålning i hjärtat av lokalen blivit restaurerad.

Uppsala stadsteater invigdes 1951. Huset är ritat av Gunnar Leche och byggdes ursprungligen som en kombination av Folkets hus och teater. På sin hemsida beskriver teatern hur byggnaden på sin tid blev kritiserad för att vara ritad i nyklassisk stil:

”Stilvalet blev kritiserat eftersom det blickade tillbaka på 20-talet i stället för att anamma funktionalismens moderna ideal. Idag är husets stilblandning omtyckt och Leche ansedd som en framstående arkitekt långt utanför Uppsala.”

I foajén på Uppsala stadsteater. Inredningsarkitekt: Studio Feuer genom Tove Sjöberg, Max Lundgren och Jenny Eriksson.

Uppsala stadsteater är idag landets tredje största och har genom åren byggts om i flera etapper. En större ombyggnad gjordes 1985 då salong, foajé och fasad gjordes om.

Studio Feuer har arbetat med projektet sedan år 2018. De beskriver själva att fokus i arbetet har varit stolthet och dignitet, lekfullhet och drama samt att teatern ska vara en välkomnande mötesplats. 

”Projektet visar vägen mot en mer personlig, utforskande och tydligt kreativ estetik”, skrev prisjuryn i samband med att projektet nominerades till Guldstolen interiör.

Flera representanter från Studio Feuer var på plats på Arkitekturgalan som hölls i Göteborg och tog emot priset:

– Det har varit ett unikt och fantastiskt projekt. Det är inte alla som får marmortrappor och målningar av Sven X:et Erixson att arbeta med, sa Tove Sjöberg som också lyfte att många personer har samarbetat i projektet.

Guldstolen delas ut av Sveriges Arkitekter. Från och med 2023 finns två kategorier, interiör och produkt, där interiör delas ut varje år och produkt vartannat år. Vinnarprojekten ska enligt beskrivningen “ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionella och välgestaltade”. 

Samtliga nominerade till årets Guldstolen interiör kan du läsa om här.

Mer om Arkitekturgalan 2023

Mer att läsa