Gå till innehållet

FN lanserar pilotprojekt för att återuppbygga Ukraina

Under rubriken UN4UkrainianCities har FN startat två stora pilotprojekt för att återuppbygga Ukraina.
– Nu vill alla bygga en helt ny stad, säger Dmitri Falko, borgmästare i Mykolaiv, en av de deltagande städerna.

Återuppbyggnaden av Ukraina var ett av de givna ämnena på den internationella arkitekturkonferensen i Köpenhamn i somras. I rena siffror rör det sig i dag om 143,8 miljoner i förstörda byggnader som resultat av Rysslands anfallskrig. Den brutala utvecklingen går att följa på sajten damaged.in.ua under rubriken Russia will pay, där enskilda ukrainska medborgare rapporterar in skador på fastigheter, som i sin tur analyseras av danska Azensus vision och kategoriseras i prisklasser av Kyiv Institute of Economics. 

Under rubriken UN4UkrainianCities koordinerar FN-organet UNECE två massiva pilotprojekt som lanserades i juni. Målet är att i samarbete med ukrainska arkitekter och Ukrainas regering bygga upp städerna Charkiv och Mykolaiv på nytt, och använda dessa som blueprint för övriga landet.

I samband med arkitekturkonferensen anordnade House of Ukraine ett kvällsseminarium som presenterade FN-projektets problemställningar och möjligheter. 

Berättelsen från Dmitri Falko, borgmästare för staden Mykolaiv, Ukrainas näst största stad, är illustrativ. När ryska armén hösten 2022 retirerade från Cherson flyttades fronten till Mykolaiv, som sedan utsattes för beskjutning under 277 dagar. Drygt tusen byggnader är i dag förstörda, och efter ryskt sabotage av vattenledningarna rinner saltvatten i stadens kranar. Det forna aluminiumsmältverket arbetade länge i tät symbios med rysk industri, och Mykolaiv svarade för 25 procent av Ukrainas exporter till utlandet. Men redan innan kriget flydde arbetskraften från Mykolaiv. 

– Nu vill alla bygga en helt ny stad. Enkäter och diskussioner med medborgarna visar entydigt att unga såväl som gamla önskar sig en stad som det går att promenera i, säger Dmitri Falko.

Stadsplaneraren Ana Paez från Oneworks, det italienska arkitektkontoret som leder samarbetet med Mykolaiv pro bono, och som samarbetar med bland andra danska teknikkonsulter, ser det som essentiellt att bygga en stad som står emot de nya utmaningar som väntar när kriget tagit slut: klimatförändringarna. I planeringen finns också grönområden som gör flodstranden tillgänglig, och i Mykolaivs stadskärna projekterar Oneworks rekonstruktionen av en utvald plats eller byggnad som har en särskild plats i medborgarnas hjärta och som kan symbolisera framtidshopp. 

– Vi är tacksamma för att kunna få både italiensk design och dansk infrastruktur, konstaterar Dmitri Falko.

I publiken vid seminariet hittar jag en tidigare Mykolaiv-bo, Vadym Kravchenko, som själv är ingenjör och arbetar med rening av luft och jord. Han är inte det minsta sentimental när det gäller hans forna hemstad men är också kritiskt och ser stora utmaningar med återuppbyggnadsprojektet.

– Jämna staden med marken! Men de miljömässiga utmaningarna är enorma, inte minst när de gäller att hantera de 52 miljoner ton toxiskt avfall som förvaras på den nedlagda aluminiumsmältverkets område och blockerar stranden, säger han. 

Mer om Ukraina

Mer att läsa