Gå till innehållet

Stor brist på arkitekter när Norrlands­kommuner expanderar

Med miljardetableringar som Northvolt och H2 Green steel råder byggfeber i norra Sverige och städer rekordexpanderar på kort tid. Samtidigt saknas arkitekter både inom det offentliga och privata.

I Skellefteå önskar kommunarkitekt Harriet Wistemar att hennes styrka på handläggarsidan med fyra arkitekter kunde bli dubbelt så många.

– Plötsligt händer jättemycket, allt ska hända snabbt och vi har ett stort behov av kompetens. Det gäller såväl översikt-, detalj- och bygglovs-sidan, säger hon.

I Kiruna är situationen liknande.

– För mig som rekryterande chef handlar det framförallt om samhällsplanerare  och planarkitekter. Vad som är svårt är att få tag på de erfarna. De är ofta lite äldre, har redan familj och det är en utmaning, säger Nina Eliasson, stadsarkitekt i Kiruna.

Ett exempel från näringslivet är Sweco architects som under hösten startat upp i Luleå. Siktet var först fem arkitekter för att senare bli tio. Men det går trögt. I dagsläget finns två anställda.

– Det är en enorm kompetensbrist på arkitekter där industrisatsningarna görs. Eftersom vi finns på så många orter använder vi kompetens från andra kontor genom att samarbeta digitalt, men vi behöver fortfarande fler arkitekter, säger Anna Kerr, regionchef Norr, Sweco architects.

Gällivare saknar också arkitekter. Kommunens särskilda samordnare Alexander Kult säger att deras läge är likadant som i de andra kommunerna.

– I och med industrins satsningar och omställning så finns det inte bättre förutsättningar än just nu och här om man som arkitekt vill vara med och påverka och forma den gröna omställningen, säger han.

Alexander Kult vill vända på de många fördomar som han menar att norra Sverige dras med:

– Den här att det är kallt och mörkt, vi har det faktiskt väldigt ljust också stora delar av året. Vi har fantastisk natur direkt på bakgården och det är nära till allt, ett fem minuters-samhälle. Fem minuter till jobbet, skolan, service, hem och ut i naturen.

Sammantaget är det alltså kompetens och erfarenhet som fattas. Nina Eliasson i Kiruna uppmanar alla byggherrar att använda professionella arkitekter.

– Jag skulle också vilja att arkitekter marknadsför sig mer aktiv mot entreprenörerna – så att de vågar variera sig som byggherrar och skapa mer spännande strukturer. Risken är annars att det blir kanske ett kontor som kommer att rita hela den nya staden.

Harriet Wistemar i Skellefteå håller med.

– Arkitekter kan det här med bra gestaltade livsmiljöer. Det gäller att kåren tar plats och tar för sig och inte väntar på jobben. Vi som arkitekter kan det här och vi är duktiga på det som behövs i utformningen av stadens utveckling.

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa