Gå till innehållet

Sölvesborg avskaffar stads­arkitekt: ”Funktionen är inget tvång”

Politikerna i Sölvesborg har beslutat att avskaffa stadsarkitekten i samband med en omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgående stadsarkitekten Fredrik Wikberg är kritisk till förändringen som han menar skapar otydlighet.

En oenig kommunstyrelse har beslutat att avskaffa tjänsten som stadsarkitekt i Sölvesborg. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Solpartiet (Sölvesborgare och Listerbor) samt Liberalerna röstade ja till förslaget medan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkade på återremiss. Vänsterpartiet avstod från att rösta.

Att stadsarkitekten försvinner är en konsekvens av en organisationsförändring som Anders Wanstadius, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, föreslagit.

Syftet är att ”vitalisera organisationen” och ”skapa en mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess”.

– Jag litar på att det kommer att bli en effektiv organisation. En funktion som stadsarkitekt är inte något tvång, säger kommunstyrelsens ordförande Birgit Birgersson Brorsson (S).

Birgit Birgersson Brorsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär att den befintliga stadsarkitektavdelningen delas upp på två avdelningar – den redan existerande strategiska avdelningen och en nyinrättad bygglovsavdelning. Tjänsten som stadsarkitekt tas bort.

Sölvesborg har haft starka stadsarkitekter som format staden. Den sista i raden blir nu Fredrik Wikberg, som varit stadsarkitekt i fem år.

– Jag har haft en stark roll och verkat utåt mot både näringslivet och allmänheten. Jag har varit chef och samordnande både i samhällsbyggnadsprocessen och i det som har med gestaltning att göra. Min roll ska nu ersättas av en ny bygglovschef medan planarkitekterna flyttas över till den tekniska avdelningen. Därmed finns det inte längre någon som samordnar utifrån ett övergripande gestaltningsperspektiv, säger Fredrik Wikberg.

Han förstår inte hur det ska göra organisationen bättre.

– Organisationen blir ju knappast tydligare för näringslivet och medborgarna. Vem ska de vända sig till nu? Bygglovschefen? Tekniska chefen? Eller byggnadsnämndens ordförande?

Fredrik Wikberg, före detta stadsarkitekt i Sölvesborg.

Grundförslaget till organisationsförändringen presenterades före sommaren och har justerats under hösten. Fredrik Wikberg ska finnas kvar i organisationen i en friare roll som ”kommunarkitekt” direkt underställd kommunchefen, men utan budget- eller personalansvar.

– Det kan se bra ut på pappret. Men det är inte klart vilka befogenheter jag har eller vilka mötesforum jag ska medverka i. Eller i vilken omfattning de vill konsultera mig, säger han.

Arkitekten har tidigare rapporterat om undersökningar som visar att andelen kommuner som har en stadsarkitekt har minskat. Den senaste stora undersökningen i frågan är från 2017 men Sveriges Arkitekter konstaterar i en rapport från 2021, som bygger på en mindre omfattande enkätundersökning, att endast hälften av kommunerna har en stadsarkitekt idag.

Mer om Tema kommun

Mer att läsa