Gå till innehållet

Kommuner har svårt att hitta plan­arkitekter

Flera kommuner har svårt att rekrytera de arkitekter de behöver. I Halmstad sökte man i ett och ett halvt år. Men nu finns visst hopp om att ett ändrat konjunkturläge ska göra kommunerna mer konkurrenskraftiga.

– Det är svårt att locka folk till offentlig verksamhet.

Det säger Olof Selldén som är planchef i Halmstads kommun.

– Det finns en generell fördom att inom kommunen, där fikar vi bara och gör ingenting. 

Han tycker att den bilden är helt felaktig, men att många framför allt yngre arkitekter föreställer sig att deras jobb blir friare och mer kreativt om de jobbar inom den privata sektorn.

I Halmstad har de letat efter planarkitekter i ett och ett halvt år, och nu har de just hittat det.

Olof Selldén säger att de visserligen haft många som sökt, men att väldigt få av dem haft den erfarenhet och kompetens som kommunen efterfrågat.

– Det var inte någon megalång erfarenhet vi efterlyste men vi var på jakt efter några som blivit varma i kläderna, så vi efterlyste arkitekter med minst tre års yrkeserfarenhet. Det var viktigt för oss att få tag på människor som kunde bredda vår grupp, både erfarenhetsmässigt och socialt.

Att de sökt så länge innebär också att de varit underbemannade, och tidvis har det varit ansträngt att leverera i den takt som politikerna förväntat sig, säger Olof Selldén. Nu ser det lite ljusare ut framöver.

– Nu kan vi jobba mer med saker som är viktiga för kulturen på enheten, som kunskapshöjande utbildningar och studieresor. Vi ska satsa på att behålla personal snarare än att rekrytera. Det tror jag är en grundläggande förutsättning inom hela branschen när det gäller personalförsörjning, att få folk att både trivas och utvecklas i yrket.

Anna Perols är chef för hållbarhet och planering i Falu kommun. Där är de fortfarande en planarkitekt kort, trots att de har sökt i ett år. De söker arkitekter som har utbildning på minst masternivå.

– Många som söker är kandidater, så de försvinner i det första urvalet, säger Anna Perols.

– Att vi gör så här är en ren erfarenhetsgrej. Man måste ha mer än en kandidat med sig, annars påverkar det den befintliga personalen som måste lägga mycket tid på att introducera de nya. Helst vill vi också ha någon som har jobbat i några år.

Så länge de inte hittar någon lämplig är de underbemannade, vilket naturligtvis innebär en belastning, säger Anna Perols. 

– Det påverkar både våra detalj- och översiktsplaner. Framför allt är det översiktsplaneringen som får stå tillbaka. Vi kommer inte i gång med allt i den takt vi behöver. Just nu ligger det till exempel saker som det skulle vara bra om vi kunde få färdigt och nya som behöver startas upp.

Från kommunernas sida finns det en förhoppning om att en eventuell kommande lågkonjunktur skulle kunna leda till att kommunerna lättare får de arkitekter de behöver, säger Anna Perols.

Man hoppas på en glidning av kompetens från den privata konsultvärlden och in i kommunal verksamhet.

Anna Perols, Falu kommun

– Man hoppas på en glidning av kompetens från den privata konsultvärlden och in i kommunal verksamhet. Jag skulle tro att det över tid faktiskt funkar så. Men du får komma igen om ett halvår så får vi se om något har ändrats då.

Emina Kovacic är ordförande för Sveriges Arkitekter. Hon tycker inte att man kan säga generellt att det är svårt för kommuner att få tag på arkitekter.

– Jag skulle säga att det beror på var i landet kommunen ligger. Och vi har ju också olika professioner, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, inredningsarkitekter och det som ibland brukar kallas husarkitekter. 

Under en lågkonjunktur ökar efterfrågan på just planarkitekter, säger Emina Kovacic. Detta eftersom de jobbar med långsiktiga visioner, som ofta inte ska förverkligas förrän på tre, eller fyra, eller fem års sikt. Då är det bra att ha färdiga detaljplaner, när konjunkturen sedan vänder uppåt igen. Så möjligen har efterfrågan redan blivit så hög på planarkitekter att det är svårt för kommuner att få tag på arkitekter till de tjänsterna just nu.

– Dessutom ser vi ju i omvärlden att det är oroliga tider. Många som har en del erfarenhet kanske inte känner att det är läge att byta jobb just nu, säger Emina Kovacic.

Hon poängterar igen att det handlar om var i landet kommunen ligger. Handlar det om en storstadsregion har det traditionellt sett varit lättare för kommuner att hitta folk, men där har man å andra sidan haft högre omsättning på personalen. Men handlar det om mellanstora eller små kommuner har vissa av dem åtminstone tidigare haft svårare att locka arkitekter.

 – Samtidigt finns det studier som visar att efter coronapandemin var det fler som ville flytta just till mindre och medelstora städer. Så jag skulle säga att frågan är komplex, säger Emina Kovacic.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa