Gå till innehållet

Skellefteå får 20 våningar kulturhus i trä

Robert Schmitz och Oskar Norelius på White arkitekter vann tävlingen om Sara kulturhus 2016. Nu ser de att programmet och gestaltningen från vinnarförslaget har stått sig hela vägen.
– Vi har lyckats bevisa att det gick att bygga i trä, säger Robert Schmitz.

Robert Schmitz och Oskar Norelius gick in i tävlingen om Sara kulturhus i Skellefteå med en vilja att byggnaden skulle lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt, bland annat genom att det skulle byggas i trä. Idag är de tillsammans ansvariga arkitekter på White för Sara kulturhus som marknadsförs som ett av världens högsta trähus. En beteckning som arkitekterna är lite försiktiga med att använda.

– Trähus kan definieras på olika sätt och dessutom händer så mycket inom området i hela världen. Men helt klart är det ett väldigt stort och komplext trähus. En ledstjärna för oss har varit att driva träutvecklingen framåt, säger Oskar Norelius.

Sara kulturhus är ett kulturkvarter på höjden med bland annat scener, hotell och replokaler i volymer på varandra. Lokalerna binds samman interiört och spännvidder och rumsstorlekar ger flexibilitet över tid.

Tävlingskonceptet, ett kulturkvarter i centrala Skellefteå med volymer för olika funktioner staplade på varandra, har bevarats. Modulerna är åtskilda exteriört men sammanfogade till en helhet med interiöra samband.

– Det byggda huset är exteriört nästan exakt samma som i tävlingsförslaget men innanför har mycket förändrats efter samarbete med användarna och kommunen, som det gör i många tävlingsprojekt, säger Oskar Norelius.

I tävlingen utarbetade de träkonstruktionen tillsamman med ingenjören Florian Kosche. De anpassade husets konstruktion för träets förutsättningar vad gäller bland annat spännvidder och akustik för att det skulle vara möjligt om ett sådant beslut skulle fattas senare.

– Då var det inte helt säkert att det verkligen skulle gå att genomföra med träkonstruktionen, men vi skapade alla förutsättningar, säger Robert Schmitz.

Tävlingen hade föranletts av en lång process om placering i staden och om träbyggnadsteknik. Efter att White vann tävlingen fattades ett politiskt beslut om att bygga i trä.

– Kommunen har varit väldigt drivande och närvarande som beställare i projektet. Vi är nöjda med att programmet och gestaltningen har hållit hela vägen och att det byggdes i trä. Vi har lyckats bevisa att det går, säger Robert Schmitz.

Utställningar på och om Sara kulturhus

På Sara kulturhus pågår utställningen Woodlife till den 11 November.

På Aedes i Berlin visar White resan med Sara kulturhus i utställningen A heart of wood till den 11 November.

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa